Giftlarm i svenska matbutiker

2023 09 19

Ett giftlarm har gått ut gällande produkter som går att hitta i frysdisken i nästan vilken butik som helst.

Särskilt populära är produkterna i augusti och september.

Det handlar om en alarmerande upptäckt kring svenska kräftor – som nu anmäls till Livsmedelsverket av Naturskyddsföreningen.

Specifikt rör det sig om rapporter om alldeles för höga halter av miljögiftet PFAS i de svenska kräftorna, rapporterar TV4.

Förbjudet enligt EU

Naturskyddsföreningen har analyserat sju olika kraftpaket.

I fyra av dem var halterna högre än vad som är tillåtet enligt EU:s regler.

– Vi har hittat höga halter PFAS i kräftor fångade i svenska sjöar, bekräftar Therese Börjesson, organisationens chef för hav, vatten och miljögifter, för tv-kanalen.

Kopplas till cancer

Therese Börjesson tillägger:

– Och PFAS är besvärliga, om man får i sig höga halter över lång tid så kan det kopplas till hälsoeffekter som skadat immunförsvar eller vissa cancersorter till exempel.

Vill se totalförbud

EU:s PFAS-regler gäller för ägg, fisk, skaldjur och kött som säljs inom unionen och infördes 1 januari 2023.

Det är upp till säljande företag att kontrollera så att gränserna håller sig under det som är förbjudet.

En dryg månad efter att förbudet trädde i kraft gick även svenska Kemikalieinspektionen tillsammans med fyra utländska myndigheter fram med ett förslag om ett totalförbud av tillverkning och försäljning av PFAS.

– Det här är ett historiskt omfattande lagförslag. Det handlar om mer än 10 000 ämnen som används brett i samhället och där många är bevisat skadliga för både människor och miljö, säger Kemikalieinspektionens generaldirektör Per Ängquist i ett pressmeddelande.

Regeringen positiv

Kort efter lagförslaget ställde sig regeringen positiva till att begränsa användningen av de 10 000 föreslagna PFAS-ämnena.

– PFAS är några av vår tids mest problematiska ämnen, och dessa giftiga ämnen sprids tyvärr till människor, djur och övrig natur. Därför tycker jag att det är väldigt positivt att vi nu tar ett steg närmare ett beslut om en EU-harmoniserad begränsning av PFAS, för att skydda människors hälsa och miljön, framhöll klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Foto: M. Spiske

Text: Redaktionen