Ger strikt uppmaning till alla SD:are om vaccinet

2021 10 30

– Kan man vaccinera sig så ska man göra det. Det är min strikta uppmaning till alla Sverigedemokrater.

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson ryter nu ifrån efter alla turer fram och tillbaka om vaccinet där SD fått en hel del negativ uppmärksamhet.

Besvärande för SD

Nu klargör SD:s partiledare att han vill inte veta av att SD:are struntar i vaccinet om det inte finns några särskilda skäl för det.

Inte mindre än sju SD-ledamöter har av varierande skäl inte vaccinerat sig och ytterligare en rad riksdagsledamöter ville inte svara på frågan. Jimmie (SD) anser att det är besvärande att SD hamnat i fokus i vaccinfrågan.

Jimmie utvecklar sin syn

Han går nu ut med flera tydliga synpunkter kring hur han ser på saken. DN har frågat honom om han tycker att man ska vaccinera sig.

– Ja, om det inte finns några medicinska skäl eller några andra godtagbara skäl. Eller om man har antikroppar efter en infektion, säger Jimmie Åkesson.

Inte Folkhälsomyndighetens rekommendation

Vice gruppledaren Mattias Bäckström Johansson – som själv inte är vaccinerad – har nämnt befintliga antikroppar som ett skäl och även gruppledare Henrik Vinge har varit inne på att man kan vänta med vaccination om man haft covid-19 uppger DN. Detta är dock inget som Folkhälsomyndigheten rekommenderar på sin nogsamma webbsida.

Uttalade sig direkt olämpligt

SD-ledamoten Roger Richthoffs kontroversiella uttalande där han kallade vaccinet för ”giftspruta” och sa ”detta så kallade vaccin” är något som Jimmie Åkesson sågar. 

– Det enda jag har sett är en debatt om vaccin för barn från en person som uttalade sig direkt olämpligt, säger Åkesson (SD) till DN. Richthoff har under en längre uttalat sig kritiskt om vaccinet och även delat vaccinkritiska inlägg.

– Jag tycker att det är olämpligt. Det är klart att man har särskilt ansvar som riksdagsledamot att inte sprida tvivelaktiga vetenskapliga rön. Min egen uppfattning är att vaccinet visserligen är nytt men ändå välbeprövat, säger han till DN.

Strikt uppmaning till att SD:are

Det har blossat upp en diskussion kring huruvida ovaccinerade ledamöter cirkulerar runt på riksdagen och riksdagsförvaltningen rekommenderar nu att ovaccinerade ledamöter har på sig andningsskydd när de ska rösta i riksdagskammaren.

Jimmies strikta uppmaning 

Jimmie Åkesson är ännu tydligare och betonar att om man är ovaccinerad så har man inte att göra i riksdagshuset överhuvudtaget.

– Är man en potentiell smittbärare av ett livsfarligt virus, till exempel om man är ovaccinerad eller inte har antikroppar av andra skäl, så tycker jag att man ska jobba hemifrån, anser Jimmie (SD) som framhåller att han själv vaccinerade sig så fort det var hans tur.

– Kan man vaccinera sig så ska man göra det. Det är min strikta uppmaning till alla Sverigedemokrater, säger SD-ledaren.

ANALYS

Det är viktig och bra att Jimmie Åkesson (SD) går ut och markerar att man ska vaccinera sig. Det borde dock egentligen inte behövas, men nu gör det tydligen det och då är det viktigt att så sker.

De sex partiledare där alla i riksdagsgrupperna har vaccinerat har inte samma behov av det. Moderaterna är dock ett frågetecken.

DN har nämligen frågat alla 8 partiers gruppledare och 6 av partierna meddelar att alla deras ledamöter är vaccinerade. Moderaterna har dock inte återkommit i frågan. Det är ganska smart strategi då det hjälpt dem att ducka – men särdeles trovärdig är däremot inte strategin. Det är svagt av Moderaterna.

Det ska i sammanhanget även noteras att det som en del för fram – att man kan vänta med att vaccinera sig om man varit sjuk – kan vara vanskligt då det är svårt att veta hur länge antikropparna sitter i. Den strategin förutsätter därmed att man testar sig regelbundet för att veta om antikropparna avtagit. Det är en vansklig strategi för gemene man.

Foto: Jimmie Åkesson, FB

[yop_poll id="838"]