SVERIGE: Ger besked om högkostnadsskydd

2022 10 27

Regeringen har gett ett första besked om det utlovade högkostnadsskyddet för höga elpriser.

På en pressträff presenterar statsminister Ulf Kristersson (M) tillsammans med energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) och Svenska kraftnäts vd Lotta Medelius-Bredhe "en första byggsten" till ett förslag om ett högkostnadsskydd för höga elpriser.

55 miljarder

Lotta Medel-Bredhe meddelar att Svenska kraftnät avser att använda 55 miljarder för att stödja hushåll, organisationer och företag.

– Vi bedömer att 55 miljarder kronor är lämpligt att betala ut, säger Lotta Medelius-Bredhe på pressträffen.

Vidare meddelar regeringen att inget elstöd kommer att gå till elkunder i norra Sverige som är bosatta i elområde 1 och 2.

Boende i område 3 och 4  kommer däremot att kunna ta del av högkostnadsskyddet. Summan beräknas utifrån områdespriset minus medelpriset, uppger Svenska kraftnäts vd.

– Ungefär fem miljoner konsumenter kommer kunna ta del av ersättningen, säger Lotta Medelius-Bredhe

Innan förslaget blir verklighet krävs ett godkännande från Energimarknadsinspektionen.

Inget besked om när och hur

– Det vi nu ser framför oss är ett elprisstöd som kan avlasta alla elanvändare och som samtidigt inte stimulerar till ökad elanvändning, säger energi- och näringsminister Ebba Busch.

Hon kan inte ge ett besked om när den första utbetalningen kommer att ske.  

– Vi jobbar på så snabbt som möjligt. I november ämnar vi att komma med ett besked om när och hur, säger Ebba Busch och förklarar att det inte handlar om en månatlig ersättning utan om en klumpsumma.

Den 15 november beräknas ansökningsprocessen att vara klar.

– Vi kommer att återkomma under november månad, säger näringsministern.

Foto: Riksdagen resp Svenska Kraftnät

Text: Redaktionen