JUST NU: Stor övning – fyra Natofartyg har anlänt till Sverige

2022 05 06

Fyra örlogsfartyg från Natos flottstyrka har i dag anlänt till Stockholm.

På väg in till den svenska huvudstaden har den marina styrkan övat med svenska Försvarsmaktens enheter, erfar DN.

Stående flottstyrka

Örlogsfartygen från Kanada, Holland, Frankrike och Tyskland ingår i Natos stående flottstyrka (SNMG).

Medlemsländerna avlöser varandra i flottstyrkan som är en ständig del i militäralliansens beredskap. 

Fler än vanligt

Det är inget nytt att Natos örlogsfartyg övar med svenska enheter, samt besöker Stockholm. Men årets besök är annorlunda. 

Att fyra fartyg förtöjer i huvudstaden är en kraftig ökning från tidigare år. Då har endast ett till två fartyg medverkat i övningarna.

Gemensam lägesbild

Örlogsfartygen har tillsammans med Försvarsmaktens enheter övat på luftförsvar och ubåtsjakt, rapporterar DN.

Efter vistelsen i Stockholm kommer Natofartygen att öva tillsammans med det svenska örlogsfartyget HMS Carlskrona. Syftet med övningen är att upprätta en gemensam bild över läget i närområdet, erfar tidningen.

Nato kommenterar övningen

Nato har kommenterat sitt Sverigebesök och övningarna med Försvarsmakten. 

– Nato drar nytta av Sveriges kunskaper och expertis, jag uppskattar de övningar på hög nivå som vi regelbundet genomför med den svenska flottan, säger flottstyrkans chef kommendör Ad van de Sande i ett pressmeddelande.

Vidare framhäver Nato i sitt pressmeddelande att militäralliansen ”uppskattar sitt nära partnerskap med Sverige”.

Foto: Nato

Text: Redaktionen