SVERIGE: Fullt utvecklad brand

2023 05 17

Det brinner i ett uthus i Sanda på Gotland.

Räddningstjänsten har tagit sig till Sanda på Gotland där det brinner i ett uthus.

Uthuset är övertänt efter att ha börjat brinna under tisdagskvällen.

Branden är fullt utvecklad och tre enheter är på plats för att bekämpa elden, och fler är på väg, rapporterar Sveriges Radio.

– Vi kommer låta det här huset brinna ut och koncentrera oss på att skydda omkringliggande byggnader och bostadshus, meddelar Roger Sverndal, ledningsoperatör på Räddningscentral Mitt.

Flera bränder

Under tisdagen har flera bränder ägt rum på olika platser i Sverige.

En bil fattade eld i Borlänge, varpå räddningstjänst fick kallas.

– Polis och räddningstjänst har beordrats ut till Kvarnsveden i Borlänge kommun med anledning av att en personbil har fattat eld. Det ska enligt de första uppgifterna till SOS Alarm brinna med öppna lågor och det finns både byggnader och andra fordon i närheten, framhåller polisen om händelsen på sin webbsida.

Även i Karlskoga

Även i Karlskoga har det rapporterats om en brand.

Tidigare under dagen har det brunnit i en hjullastare.

– En fullt utvecklad brand pågår i en hjullastare i Karlskoga. Hjullastaren står i ett skjul med flis, bedömningen är att det föreligger hög spridningsrisk, framhöll polisen tidigare under dagen.

Flera regioner

Flera regioner i Sverige har utfärdat eldningsförbud på grund av det varma och torra vädret som varit.

Den 11 maj beslutade Länsstyrelsen i Stockholm om ett förbud i hela länet.

– Med anledning av den senaste tidens värme och torka råder hög brandrisk i skog och mark. Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster och utifrån SMHI:s prognoser därför beslutat att eldningsförbud ska gälla i hela Stockholms län, framhåller länsstyrelsen.

Kan dömas

Länsstyrelsen understryker vidare att den som bryter mot eldningsförbudet riskerar att dömas.

– Kom ihåg att det alltid är den som eldar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Var alltid försiktig och se till att släckutrustning finns nära till hands. Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot eldningsförbudet kan dömas till böter.

Arkivfoto: Sörmlandskustens Räddningstjänst FB

Text: Redaktionen