JUST NU: Fritt fram för ryska medier i Sverige – trots EU-beslut

2022 04 06

EU har beslutat att blockera de statliga ryska medierna rt.com och Sputniknews med motiveringen att sajterna sprider rysk propaganda och desinformation om kriget i Ukraina.

Trots EU-beslutet kommer svenska internetleverantörer, som struntar i beslutet, inte att straffas.

Det bekräftar regeringen, enligt SR Ekot.

Strider mot grundlagen

Regeringens tolkning är att ett ingripande mot internetleverantörer skulle strida mot grundlagen.

– Det är upp till varje leverantör att avgöra och bedöma hur den här förordningen påverkar deras verksamhet. Vi får inte bedriva tillsyn mot medier som är skyddade enligt yttrandesfrihetslagen, säger digitaliseringsminister Khasyahar Farmanbar (S) till SR Ekot.

EU-beslut

När Ryssland den 24 februari invaderade Ukraina blockerade EU de statliga ryska medierna rt.com och Sputniknews. Beslutet innebär att internetleverantörer i EU inte ska sprida de två mediernas budskap.

Ett beslut som fick stöd av kulturministern Jeannette Gustafsdotter (S). Hon konstaterade att kanalerna sprider propaganda och desinformation i en intervju med SR.

De avviker från beslutet

De flesta internetleverantörer i Sverige har följt direktiven från EU och har blockerat de utpekade ryska medierna. Men inte internetleverantören Bahnof, som vidhåller att de inte kommer att stoppa sajterna.

– Rent spontant skär det i kroppen när man hör att det ska införas filtrering och blockering, sade Jon Karlung, vd på Bahnhof, till DN efter att beslutet från EU offentliggjordes.

Kapprustning i censur

Karlung  konstaterade att beslutet kan få en motsatt effekt.

– Man skapar ett prejudikat för Ryssland att göra samma sak. Sanningen kommer inte vinna genom en kapprustning i blockeringar och censur, det är vansinnigt.

Inget straff väntar

Trots att internetleverantören går emot ett EU-beslut väntar inget straff. Enligt regeringens tolkning av grundlagen kan myndigheterna inte ingripa. Men digitalminister Khasyahar Farmanbar framhäver ändå att direktiven är meningsfulla.

– Jag uppfattar att de flesta leverantörer i hela Europa följer den här förordningen.

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen