SVERIGE: Friskola sågas av Skolinspektionen

2022 09 16

Thoren Business School i Solna har “allvarliga brister” i undervisning och betygsättning.

Det anser Skolinspektionen som nu kan tvinga skolan att betala vite på en halv miljon kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

– Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till, säger Maud Karlström vid Skolinspektionen till tidningen.

Andra gången

Redan för ett halvår sedan hade Skolinspektionen anmärkningar på skolans betygsättning och gav då ett föreläggande till ägaren Thorengruppen AB.

Nu adderar myndigheten ytterligare ett föreläggande – med krav på att betala vite på en halv miljon kronor om bristerna inte är åtgärdade före 10 januari 2023.

Saknar hälften av undervisningstimmarna

Enligt Skolinspektionens rapport ska enbart drygt hälften av de lagstadgade undervisningstimmarna ha ägt rum, skriver DN.

I en kurs har det inte skett någon skolförlagd undervisning överhuvudtaget.

Lärarnas förklaring är att ledningen praktiserar “frihet under ansvar”, vilket innebär att eleverna inte alltid behöver vara på plats och därmed under perioder inte haft lektioner på flera veckor.

Justerat statistik

Myndigheten misstänker även att skolhuvudmannen “justerat” statistik över undervisningstimmar genom att ha låtit inställda lektioner ligga kvar på lärplattformen och inte frånvaroanmäla elever som inte närvarat.

Skolinspektionen pekar även på att lärare sätter betyg utan tillräckligt underlag.

Omsätter 1,7 miljarder

Den aktuella skolan startade 2019.

ThorenGruppen AB, som äger skolan, omsatte förra året 1,7 miljarder kronor.

På sin hemsida beskriver man sig som “Sveriges största och ledande utvecklingsföretag” och gruppen driver för- och grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning, SFI och tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

– Vi drivs av att vara en god samhällskraft som verkar inom flera olika områden, framhåller ThorenGruppen.

Kritik mot fler skolor

I juli kritiserade Skolinspektionen en annan av Thoren Business Schools skolor.

Då gällde det en gymnasieskola i Sundsvall, och även i det fallet handlade kritiken om betygsättning.

Skolan tog dock åt sig av kritiken och kom till rätta med problemen, enligt rektorn Jon Backlund.

– Allt är åtgärdat, säger han till Sundsvalls Tidning. 

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen