SVERIGE: Friskola sågas av Skolinspektionen

2022 09 16

Thoren Business School i Solna har “allvarliga brister” i undervisning och betygsättning.

Det anser Skolinspektionen som nu kan tvinga skolan att betala vite på en halv miljon kronor, rapporterar Dagens Nyheter.

– Eleverna får inte den utbildning och undervisningstid som de har rätt till, säger Maud Karlström vid Skolinspektionen till tidningen.

Andra gången

Redan för ett halvår sedan hade Skolinspektionen anmärkningar på skolans betygsättning och gav då ett föreläggande till ägaren Thorengruppen AB.

Nu adderar myndigheten ytterligare ett föreläggande – med krav på att betala vite på en halv miljon kronor om bristerna inte är åtgärdade före 10 januari 2023.

Saknar hälften av undervisningstimmarna

Enligt Skolinspektionens rapport ska enbart drygt hälften av de lagstadgade undervisningstimmarna ha ägt rum, skriver DN.

I en kurs har det inte skett någon skolförlagd undervisning överhuvudtaget.

Lärarnas förklaring är att ledningen praktiserar “frihet under ansvar”, vilket innebär att eleverna inte alltid behöver vara på plats och därmed under perioder inte haft lektioner på flera veckor.

Justerat statistik

Myndigheten misstänker även att skolhuvudmannen “justerat” statistik över undervisningstimmar genom att ha låtit inställda lektioner ligga kvar på lärplattformen och inte frånvaroanmäla elever som inte närvarat.

Skolinspektionen pekar även på att lärare sätter betyg utan tillräckligt underlag.

Omsätter 1,7 miljarder

Den aktuella skolan startade 2019.

ThorenGruppen AB, som äger skolan, omsatte förra året 1,7 miljarder kronor.

På sin hemsida beskriver man sig som “Sveriges största och ledande utvecklingsföretag” och gruppen driver för- och grundskolor, gymnasieskolor, vuxenutbildning, SFI och tjänster på uppdrag av Arbetsförmedlingen.

– Vi drivs av att vara en god samhällskraft som verkar inom flera olika områden, framhåller ThorenGruppen.

Kritik mot fler skolor

I juli kritiserade Skolinspektionen en annan av Thoren Business Schools skolor.

Då gällde det en gymnasieskola i Sundsvall, och även i det fallet handlade kritiken om betygsättning.

Skolan tog dock åt sig av kritiken och kom till rätta med problemen, enligt rektorn Jon Backlund.

– Allt är åtgärdat, säger han till Sundsvalls Tidning. 

Foto: T. Flowe

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen