JUST NU: Fredrik Reinfeldt försvarar Sveriges invandringspolitik

2022 06 20

Sveriges före detta statsminister Fredrik Reinfeldt köper inte bilden av att Sverige har fört en misslyckad invandringspolitik. 

I en intervju med DN slår han fast att fortsatt invandring är nödvändigt för att Sverige ska kunna utvecklas.

Två faktorer

Fredrik Reinfeldt nämner bland annat att den demografiska utvecklingen med lågt barnafödande och en åldrande befolkning är två skäl till att invandring behövs.

–  Vi har levt i ett slags evig tro på att vi bara ska bli fler. Men nu viker trenden globalt av, framför allt i högt utvecklade ekonomier. Jag brukar peka på den japanska modellen: med lågt barnafödande och att stänga landet för invandrare så har du skapat det perfekta äldreboendet, säger han till DN.

Fredrik Reinfeldt betonar att Sverige inte ska köpa bilden av ett misslyckande.   

– Jag tycker inte att Sverige ska köpa bilden av att vi är det misslyckade exemplet. Tvärtom, vi är förmodligen det vägval som stora delar av den utvecklade delen av världen kommer att slå in på.

Upplever en förändring

Han var Sveriges statsminister mellan 2006 och 2014.

Tillsammans med sina kollegor i alliansen drev den före detta Moderatledaren en betydligt mer liberal invandringspolitik än den politik som förs i dag.

Fredrik Reinfeldt berättar om en utveckling där synen på människor har förändrats i grunden.

– Bristen på tillit gör att vi börjar misstänkliggöra varandra och det driver isär människor. Bristen på tillit gör också att vi för mycket talar om säkerhet och repression. Vi kliver helt enkelt över i en världsbild och syn på människan som är misstänksam och tar som utgångspunkt att människor inte vill varandra väl.

Öppna era hjärtan

I valrörelsen 2014 höll Fredrik Reinfeldt ett uppmärksammat tal. Han bad svenska folket att ”öppna sina hjärtan” för människor på flykt.

Ett tal som i efterhand har kritiserats av politiska motståndare, och även av forna partikamrater i Moderaterna.

Sedan Reinfeldts tid har Moderaterna svängt i sin syn på invandring och driver numera en restriktiv invandringspolitik.

Den före detta M-ledaren minns tillbaka.

– Jag efterhandskonstruerar inte. Det var ett annat liv och ett annat uppdrag och det kan bara förstås där och då vad jag försökte säga, säger han till DN.

Talskrivare kritiserar Moderaterna

Moa Berglöf gick sida vid sida med Fredrik Reinfeldt under hans tid som statsminister.

Hon skrev bland annat ”öppna era hjärtan-”talet 2014.

I dag känner hon inte igen sitt gamla parti.

– Det är ett totalt skiljt parti. Både i den ekonomiska politiken, men också i människosynen. De följer hela tiden en opinion som är ganska mörk, sa hon till TV4 i samband med att hennes bok ”Landsförrädare" lanserades.

Foto: Fredrik Reinfeldt 

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen