Från friad till livstid – Högsta domstolen ändrar dom

2023 02 14

En 25-årig man som tidigare friats för en dödskjutning vid en busshållplats i Märsta döms till livstids fängelse.

Högsta domstolen river upp den tidigare domen.

Mannen döms till livstids fängelse.

– Högsta domstolen har i dag meddelat fällande dom i ett mål som riksåklagaren överklagat och som rör så kallad indiciebevisning, framhåller Åklagarmyndigheten.

Hovrätten friade mannen som tingsrätten tidigare dömt till livstids fängelse för mord. Hovrätten ansåg att bevisningen inte var tillräcklig och att det gick inte att utesluta en alternativ gärningsman.

Högsta domstolen river upp domen och dömer 25-åringen till livstids fängelse.

Mannens dna har hittats på patronhylsor och att en jacka har återfunnits i mannens bostad, rapporterar Aftonbladet.

– Det samlade värdet av bevisningen är i detta fall högre än det adderade värdet av de enskilda bevisen; det framstår som mycket osannolikt att samtliga de omständigheter som framkommit genom åklagarens bevisning skulle föreligga även om gärningsmannen var någon annan än AC. Vid en sammanvägd bedömning ger därför den av åklagaren åberopade bevisningen ett mycket starkt stöd för åtalet, står det i domen.

”Stor betydelse”

 Riksåklagare Petra Lundh anser att Högsta domstolens beslut kommer att få stor betydelse för framtida fall.

– Dagens dom är principiellt viktig och kommer att få en stor betydelse, inte minst vid skjutningar i kriminella miljöer där det ofta saknas vittnen som berättar vad som hänt och där bevisningen därför består av indicier.

–  Jag kan konstatera att Högsta domstolen delar min uppfattning att bevisningen räckte i det här fallet. Först ska varje bevis värderas för sig och därefter måste en sammanvägd bedömning göras av all bevisning i målet. Flera pusselbitar som var för sig inte räcker för en fällande dom kan vid en samlad bedömning leda till att åtalet är styrkt, säger hon i ett pressmeddelande.  

Lämnat landet

Den 25-åriga mannen har dömts i sin frånvaro.

Efter att ha friats i hovrätten antas mannen har lämnat landet, erfar Aftonbladet.

Foto: TI Law Firm

Text: Redaktionen