Framtida katastrof pekas ut i Sverige

2023 08 11

Skidorter med kala berg kan vara synonymt med stora problem i framtiden.

Under den senaste tiden har ovädret Hans skapat stora problem i flera delar av Sverige.

Bland annat har Åre drabbats hårt av stormen, men även i Göteborg har vägar stängts och källare fyllts med vatten.

Nu menar klimatexperten Mattias Goldmann att skidorter med kala berg, såsom exempelvis Åre, kan få känna av allvarliga konsekvenser framöver.

– Skidorter har bäddat för allvarliga konsekvenser när de har tagit bort så många träd för att få breda backar och många nedfarter, säger Goldmann till Dagens Nyheter.

“Recept på skred och jordras”

I Åre har översvämningar och vägras ställt till med stora problem och liknande orter pekas ut som hemvister för framtida katastrofer.

Goldmann förklarar att orternas förutsättningar är “recept på skred och jordras” som kan innebära katastrofala konsekvenser för samhället.

– Jag vill inte peka ut Åre specifikt men skidorter är sårbara och skidanläggningar gör även det omkringliggande samhället sårbart.

Växtlighet behövs

Vid kraftiga skyfall behövs växtlighet för att fånga upp de väldiga vattenmängderna.

Statens geologiska institut har tidigare pekat ut ett antal riskområden för ras, skred och översvämning.

Totalt tio områden ligger i riskzonen, däribland Jämtlandsfjällen och mellersta Norrlandskusten.

– Riskområdena utgör en indikation på att det finns förutsättningar för att ogynnsamma konsekvenser för människors hälsa, miljön, kulturarvet eller ekonomisk verksamhet kan uppstå vid ras, skred, erosion eller översvämning, förklarar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

“Särskilt runt Åre”

I rapporten pekas Åre ut som ett särskilt riskområde.

– Det är särskilt runt Åre som analyserna visar ett tydligt riskområde.

– Åre samhälle ligger på avlagringar av grus och sand från ett stort antal slamströmmar som inträffat sedan istiden längs Mörviksåns ravin. Vid långa slänter eller i raviner kan ras strömma vidare längs slänten som en slamström.

På väg bort

Ovädret Hans, som orsakat stor skada i bland annat Åre, är nu på väg bort.

Däremot ser det ut att bli fortsatt regnigt i bland annat Ångermanland och Västerbotten.

Foto: M. Konig

Text: Redaktionen