Främsta argumenten för talmansrundor respektive extraval

2021 06 30

I dag måste statsministern fatta beslut – talmansrundor eller extraval.

Det finns en lång rad argument både för och emot båda alternativen. Men om man ska välja ut de argument som statsministern själv torde anse väger tyngst för respektive alternativ så är min bedömning följande:

🔸Främsta argumenten för talmansrundor:

▪Löfven har större chans att sitta kvar som statsminister

Stefan Löfven (S) får med hjälp av talmansrundor mer tid på sig att finna en lösning med V och C som gör att S-MP-C-sidan med stöd av V kan fortsätta att styra.

▪Extraval har för många nackdelar

Ett av de främsta argumenten för talmansrundor är helt enkelt att det andra alternativet; extraval, har för många nackdelar för Löfven. Framförallt visar mätningar att många väljare är negativa till extraval bara ett år före ordinarie val och ett extraval skulle riskera att skapa missnöje och lågt valdeltagande och den som riskerar att få skulden för extraval är statsministern själv då han är den som fattar beslutet. Dessutom riskerar extraval att leda till exakt samma läge i riksdagen som före valet.

🔸Främsta argumenten för extraval:

▪Om statsministern utlyser extraval så kan regeringen sitta kvar precis som en vanlig regering ända fram till valet om cirka tre månader. Men om det blir talmansrundor så får regeringen istället statusen övergångsregering och en övergångsregering är i praktiken begränsad av att den är bortröstad och saknar stöd i riksdagen. Enligt praxis brukar en övergångsregering därför undvika beslut och förslag som är politiskt laddade. Den blir helt enkelt mer låst och begränsad vilket är negativt för regeringen i fråga.

Ovanstående är min bedömning av hur statsministern resonerar. Min bedömning är att det väger över för talmansrundor och att Löfven har god chans att vinna talmansrundorna.

Foto: Stefan Löfven, FB samt Melker Dahlstrand och Anders Löwdin, Sveriges riksdag.

[yop_poll id="277"]