SVERIGE: Förutspår tung smäll för hushåll

2023 06 27

Sverige är på väg att få en “ny energikris”.

Det menar Pär Dalhielm som är vd på branschorganisationen Svenskt Vatten, rapporterar SVT.

Han flaggar nu för att vattenräkningarna i framtiden kan bli rejält kännbara – efter att den så kallade VA-taxan förväntas bli minst fyra gånger så hög som idag.

3 000 kronor i månaden

På flera håll har taxorna redan höjts betänkligt.

Det gäller framför allt de områden där det mer eller mindre råder ständig vattenbrist på sommaren, till exempel i Båstad.

Där har man höjt taxan med 20 procent – och ytterligare en 30-procentig höjning är gång.

Och Båstad är verkligen inte ensamma i sitt slag i det långa perspektivet.

– En snittvilla betalar 700 kronor i månaden för vatten nu. Det blir närmare 3 000 kronor i månaden med nya taxor, säger Pär Dalhielm till tv-kanalen.

"Systemkollaps"

Svenskt Vatten kräver nu åtgärder och en “nationell diskussion”.

Man pekar bland annat på att tempot med att byta ut Sveriges gamla vattenledningar tar alldeles för lång tid och måste åtminstone fördubblas.

I nuvarande takt skulle det ta 200 år att färdigställa ett sådant arbete. 

Pär Dalhielm jämför med energikrisen, som han menar brustit under lång tid.

– När det gäller vattenförsörjning har vi tid på oss, men vi måste sätta igång nu om vi ska undvika en framtida systemkollaps.

Ekonomiskt ansträngt

I dagarna gick Svenskt Vatten ut med pressmeddelande efter att årets taxeundersökning publicerats.

Där konstateras ett ekonomiskt ansträngt läge, stora skillnader mellan kommunerna och många höjningar i brukningsavgifterna.

– Samtidigt täcker höjningarna enbart 2023 års kostnader och inte framtida behov, betonar branschorganisationen på sin webbplats.

Högsta höjningen på 21 år

Organisationen slår även fast att en av trenderna från 2023 års taxestatistik är att man sett den högsta höjningen sedan 2002.

– Omkring 100 kommuner har höjt sina brukningsavgifter i nivå med KPIF (konsumentprisindex med fast ränta, red. anm.), framhåller Svenskt Vatten vidare.

Skiljer 500  procent

Bland det som sticker ut har organisationen även fastnat för de ibland kolossala skillnaderna mellan olika kommuner – där det skiljer nästan 500 procent mellan den kommun med högst respektive lägst brukaravgift.

– En anmärkningsvärd skillnad utifrån att det i princip är samma tjänst som levereras.

Svenskt Vatten tillägger:

– Ytterligare höjningar är att vänta framöver, även om det är svårt att sia om hur höga de blir då utvecklingen är starkt kopplad till omvärldsfaktorer.

Foto: D. MacKay

Text: Redaktionen