Förutspår stor framgång för Ukraina

2022 11 04

USA:s försvarsminister Lloyd Austin tror att ukrainska styrkor kommer att lyckas återta den strategiskt viktiga staden Cherson i södra Ukraina.

Ukrainska styrkor närmar sig staden som varit ockuperad av den ryska armén sedan krigets första dagar.

Försvarsminister Lloyd Austin beskriver framryckningen som ”metodisk” och ”effektiv”.

– När det gäller frågan om huruvida ukrainarna kan ta det återstående territoriet på västra sidan av floden Dnepr i Cherson, tror jag verkligen att de har förmågan att göra det. Det viktigaste är att ukrainarna tror att de har förmågan att göra det, säger försvarsminister på en pressträff enligt The Guardian.

Ministern förutspår att Ukraina återerövrar staden som ligger väster om floden Dnepr.

– Vi har sett hur de metodiskt men effektivt tar tillbaka sitt suveräna territorium. Jag tror att vi kommer att se dem fortsätta pressa tillbaka motståndarna tills de säkrar territoriet på den västra sidan av floden. Jag tror att de har kapaciteten.

Risk för rysk fälla

Under gårdagen försvann en rysk flagga från en administrationsbyggnad i Cherson. Spekulationer om ett rysk tillbakadragande tog genast fart. 

Kort efter hävdade vicechefen för regionen Kirill Stremousov att ryska styrkor förmodligen kommer att retirera österut.

– Troligen kommer våra soldater dra sig tillbaka till den östra stranden, sa han till ryska medier.

Ukraina är inte säkra på vad Ryssland planerar. Landets militärledning fruktar att flaggbortagandet och vicechefens uttalande tyder på att Moskva gillrar en fälla.

– Det kan vara en provokation för att ge intrycket av att området är övergivet och att det är säkert att gå in i staden, medan de förbereder sig för gatustrider, säger Natalia Humeniuk, talesperson för Ukrainas södra militärledning, i ett tv-uttalande.

Vill undvika gatustrid

Det är i nuläget oklart vad den ryska armén planerar.

Ukrainska trupper vid frontlinjen har uppgett att de inte sett något som indikerar att ryska trupper drar sig tillbaka, rapporterar Reuters.

Samtidigt uppger en västerländsk tjänsteman med insyn att flera ryska befälhavare lämnat staden och tagit sig över floden österut.

En rysk reträtt skulle vara ett välkommet besked för Ukraina. Landets militär vill helst undvika hårda gatustrider. Det betonarJoakim Paasikivi, som är överstelöjtnant och lärare i militärstrategi.

– Under kriget har de inte fört lika brutala strider som ryssarna. Det ligger inte i deras intresse att bomba sönder byggnader. Helst undviker man nog att strida på gatorna. Om inte kommer man nog med hjälp av precisionsbombningar försöka ta viktiga knutpunkter, säger han till DN.

Foto: General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Text: Redaktionen


Råttkaos väntas i svensk stad på torsdag – “Kommer vara påtagligt”

2024 04 14

En kommande strejk kan vara på väg att ställa till det rejält i Skåne.

Det handlar om fackförbundet Kommunals krav på SKR om förbättringar gällande bland annat lönevillkor och regler för dygnsvila.

På torsdag nästa vecka lär medlemmarna gå ut i strejk.

Det handlar om över 5 000 medlemmar på 750 arbetsplatser runt om i landet.

Fruktar kaos

Strejken berör flera olika områden.

Bland annat renhållningsarbetare, där nästan alla renhållningsarbetare i Lund ingår i varslet.

Därför fruktar nu staden råttkaos och överfulla soptunnor i och med strejken.

Det rapporterar TV4.

“Kommer bli påtagligt”

Andra yrkesgrupper som berörs är bland annat lokalvårdare och måltidspersonal.

Just renhållningsarbetarnas deltagande i strejken väntas leda till obehagliga utmaningar.

– Det kommer ju att bli överfulla tunnor. Vi ser råttor varje dag, så det är något som kommer att bli påtagligt om det blir strejk, säger Nicklas Kryger som arbetar med saken i staden, till TV4.

Har krävt ordning

Fackförbundet kommunal framhåller att strejken kommer att utbryta om parterna inte kommer överens.

– Kommunal har i årets avtalsförhandlingar bland annat krävt ordning och reda i löneprocesserna, där Kommunal menar att ett skriftlighetskrav vid lönesättning och utbetalning av ny lön i tid, borde vara rena hygienfaktorer i Sveriges största kollektivavtal. Vilket motparten inte velat tillmötesgå, förklarar fackförbundet.

– Kommunal har även krävt att ett helhetsgrepp tas för att skapa hållbara arbetstider, samt förbättringar i dygnsviloregleringarna för bland annat räddningstjänst och LSS-verksamhet. Villkor som motparten i stället vill försämra.  

“Rimliga krav”

Vidare menar man att det inte rör sig om någonting taget ur luften.

– Medlemmarna i Kommunal kräver inga fantasier. Vi har haft rimliga krav. I en svår ekonomisk tid tar vi ansvar för att få ner inflationen och inte bära in yrkanden som är kostnadsdrivande. SKR och Sobona har ändå inte kunnat gå oss till mötes, säger Malin Ragnegård, ordförande Kommunal.

Foto: J. Cotten

Text: Redaktionen


Ny lag börjar gälla i dag lördag – påverkar elbilsägare

2024 04 13

Från och med i dag förenklas betalningen vid laddstationer.

EU-parlamentet fattade beslut om den nya lagen redan sommaren 2023, och på lördagen börjar den gälla.

Nu ska betalningen vid laddstationer förenklas.

Detta genom att införa krav på att erbjuda kortbetalning vid alla nya laddplatser.

Det rapporterar Teknikens värld.

Blir mer tillgängligt

Syftet med lagförändringen är att göra laddning för elbilar mer tillgängligt för alla.

Det hela innebär att det inte längre kommer ställas krav på registrering, brickor eller speciella kort.

Från och med den 13 april måste alla nyinstallerade laddstationer erbjuda alternativet kortbetalning.

Har ställts krav

Under en längre tid har konsumenter ställt krav på att förenkla elbilsägande på olika sätt för att skynda på utvecklingen vad gäller elektrifieringen av fordonsflottan.

Just laddningen är en av de saker som man har menat varit underprioriterat.

De som har elbil vill i högre utsträckning se att tillgängligheten vad gäller laddstationer över hela landet måste förbättras.

Detta som en delåtgärd i arbetet med elektrifieringen av samhället.

Elektrifieringen viktig

Regeringen vill satsa på utbyggnaden av laddinfrastrukuren.

– Elektrifieringen av transportsektorn är central för att Sveriges klimatmål och åtaganden inom EU ska nås, framhöll regeringen i höstas.

– Därför satsar regeringen nu på laddinfrastruktur för både lätta och tunga fordon för att skapa förutsättningar för elektrifierade vägtransporter.

– En omfattande och snabb elektrifiering av vägtransporterna krävs för att transportsektorn ska kunna nå i princip noll utsläpp av växthusgaser. 

– För elbilar behöver det finnas tillgång till publik och icke-publik laddning i hela landet, för invånare i allt från gles- och landsbygd till städer.

“Av yttersta vikt”

Ebba Busch är en som har tryckt på vikten av utbyggnaden.

– Vi behöver ersätta fossila transporter och minska hushållens transportkostnader, det är av yttersta vikt för Sveriges konkurrenskraft och den gröna omställningen, har hon sagt.

Foto: My Energy

Text: Redaktionen