Förundersökningen mot Hanif Bali läggs ned

2021 10 03

Förundersökningen mot Moderaternas riksdagsledamot Hanif Bali (M) om misstanke om utnyttjande av barn för sexuell posering läggs ned.

Det meddelar nu chefsåklagare Maria Sterup vid Särskilda Åklagarkammaren.

Inga nakenbilder

– Jag har förhört målsäganden som beskrivit det som förekommit mellan parterna. Jag har också fått ta del av bildinnehållet, som målsäganden uppger att hon skickat på begäran av mannen, och kan konstatera att det inte rör sig om nakenbilder, framför chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda åklagarkammaren i ett pressmeddelande.

Handlar inte om sexuell posering

– Jag anser inte att de aktuella bilderna utgör sexuell posering och därför har jag i dag lagt ner förundersökningen, meddelar chefsåklagare Maria Sterup på Särskilda Åklagarkammaren.

Inget brott

Hanif Bali blev förra månaden föremål för flera polisanmälningar i frågan men har hela tiden förnekat anklagelserna och har har tagit paus från politiken tills vidare. Åklagaren konstaterar att det inte finns några skäl att väcka åtal.

– Efter genomförda förundersökningsåtgärder, har jag kommit fram till att det inte finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal är begånget, framhåller Maria Sterup.

Åklagarmyndigheten understryker att samtliga uppgifter som målsäganden har lämnat under polisförhör har prövats straffrättsligt. Det betyder att åklagaren även prövat om någon annan omständighet i målsägandens uppgifter kan utgöra brott. Åklagaren har inte funnit att så är fallet. Myndigheten klargör även att Hanif Bali inte har hörts i ärendet.

ANALYS

Frågan går nu tillbaka till Moderaterna men partiet har ännu inte meddelat vad som blir nästa steg. Partiet pausade den interna utredning som tidigare inleddes och väntas nu ta ställning till om man ska gå vidare med utredningen internt eller inte. 

Dagens besked ökar Hanif Balis möjligheter att delta i det kommande provvalet.

Foto: Hanif Bali, FB