SVERIGE: Fortsatt höga nivåer av covid-19

2022 10 11

En stickprovsundersökning i slutet på september visar att förekomsten av covid-19 fortfarande är relativt hög.

Det skriver Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

– I undersökningen, som genomfördes i 11 av Sveriges regioner, var 1,5 procent av befolkningen positiva för viruset SARS-CoV-2 som orsakar covid-19, framhåller myndigheten.

Det innebär att nivåerna av covid-19 är på en liknande nivå som i mars 2022.

Då uppskattades 1,4 procent av Sveriges befolkning vara smittade av viruset. 

– Tack vare den höga vaccinationstäckningen och att omikronvarianterna inte orsakar allvarlig sjukdom för de flesta, är behovet av intensivvård begränsat. Samtidigt har antalet patienter inom slutenvården och boende inom äldreomsorgen som är positiva för SARS-CoV-2 varit relativt högt under en längre period. Därför är det inte förvånande att vi fortsatt ser höga nivåer av viruset i befolkningen. Att vaccinera sig enligt gällande rekommendationer är det bästa sättet för att minska risken att drabbas av allvarlig sjukdom och död, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Om undersökningen

Den aktuella stickprovsundersökningen är den andra som görs sedan omikronvarianten började dominera. 

Undersökningen är den tionde och genomfördes mellan den 26 och 29 september 2022. Prov från 1 687 deltagare, i åldrarna 2–94 år, visade att uppskattningsvis 1,5 procent av befolkningen i 11 av Sveriges Regioner hade en pågående infektion.

Samtliga individer som var positiva för viruset var 14 år eller äldre och utspridda i 8 av de 11 län som ingick i undersökningen.

Undersökningen visar att den nationella förekomsten av covid-19 under september 2022 var ungefär lika hög som vid en liknande undersökning i hela landet den 21–25 mars 2022, då 1,4 procent av Sveriges befolkning uppskattades vara infekterade.

Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: U Majnun

Text: Redaktionen