Försvarsmakten vill ändra regler – ”vore ödesdigert”

2023 05 09

Försvaret vill ändra flera regler och krav för att kunna möta behovet av nya internationella militärövningar.

Det gäller Sveriges miljöregler som för närvarande begränsar Försvarsmaktens möjligheter att trappa upp övningar med andra länder.

Regeringen har gått med på kortare undantag från reglerna, men det väcker nu stor oro hos flera aktörer.

Anledningen är att dricksvattnet riskerar att äventyras, rapporterar Sveriges Radio.

Vi kan inte försvara ett land genom att förstöra det vi lever av, det vill säga dricksvatten eller den miljö vi har, säger branchorganisationen Svenskt Vattens vd Per Dalhielm.

"Vore ödesdigert"

Regeringens förslag om undantag är nu ute på remiss.

Flera kommuner, som inte tillfrågats, har valt att motsätta sig Försvarsmaktens önskemål.

Exempelvis anser Tidaholms kommun, som köper vatten från Vättern, att det “vore ödesdigert” att ge grönt ljus för att förbise vattenskyddet, skriver SR.

– Vi vet ju att tillfälliga utsläpp kan ge skador. Det är det vi är oroliga för, säger Pär Dalhielm och betonar att det måste till finansiella medel och en vilja att återställa sådant som förstörs.

"Har en inspektör"

Försvarsmakten å sin sida menar att miljön skulle stå under tillsyn även om det enbart rör sig om tillfälliga lättnader i reglerna.

– Vi har en försvarsinspektör som har till uppgift att kontrollera vår verksamhet och se till att Försvarsmakten håller sig inom de föreskrifter och regelverk vi har att följa, säger myndighetens pressekreterare Guna Graufelds till SR.

En bromskloss

Vid flera tillfällen har Försvarsmakten flaggat för att miljöbalken är en bromskloss när det svenska försvaret snabbt ska öka i storlek.

Särskilt stort är behovet av skjutfält och flygplatser.

Redan i somras skickade man in en lista på förordningsändringar man ville att landets ledning skulle se över, vilket nu har gjorts.

– I nuläget bedömer man att möjligheterna för utbildning, övning och skarp verksamhet som krävs inte är tillräckliga, sade Erik Karlsson, som också är pressekreterare på Försvaret, till Altinget vid tillfället.

Påmint regeringen

Under våren har Försvarsmakten påmint regeringen om att lätta på miljökraven, vilket lovades av försvarsminister Pål Jonson (M) i januari.

– De behov som Försvarsmakten har redovisat i de både hemställan från juni respektive oktober 2022 kvarstår och det är därför av stor vikt att regeringen beslutar i enlighet med de föreslagna författningsändringarna, framhåller myndigheten i sitt budgetunderlag.

Foto: Försvarsmakten Atonia Sehlstedt

Text: Redaktionen