Försvarsmakten utsatt för cyberattack

2022 12 02

Försvarsmaktens webbplats har utsatts för en överbelastningsattack.

Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande.

Attacken inträffade under torsdagen.

Den medförde att Försvarsmaktens hemsida låg nere i tio minuter.

– Resultatet av den här attacken blev att webbplatsen låg nere i tio minuter. Händelsen har inte påverkat Försvarsmaktens förmågor, säger brigadgeneral Peder Ohlsson, Försvarsmaktens kommunikationsdirektör. 

Händer hela tiden

Försvarsmakten understryker att liknande cyberattacker mot svenska myndigheters webbplatser sker kontinuerligt, men det är sällan det blir någon större effekt. 

– Försvarsmakten och andra myndigheter utsätts regelbundet för angrepp. Torsdagens överbelastningsattack mot Försvarsmaktens webbplats visade att det skydd som finns fungerade, uppger myndigheten.

Av säkerhetsskäl vill inte Försvarsmakten kommentera vem eller vilka som låg bakom torsdagens händelse.

Fakta Sveriges cyberförsvar

- Cyberförsvar skiljer sig från cybersäkerhet genom att kärnan i cyberförsvaret baseras på förmågan att genomföra defensiva och offensiva operationer i cyberdomänen, medan cybersäkerhet oftast används som en synonym till it-säkerhet.

- Försvarsmakten har i dag de kompetenser som krävs för att genomföra alla typer av cyberoperationer.

- Försvarsmaktens cyberförsvar har unika uppgifter och mandat – där kärnan i cyberförsvaret är förmågan till cyberoperationer samt att upptäcka, identifiera och avvärja hot mot skyddet av svenska intressen.

- Cyberoperationer är en lika självklar del i modern krigsföring som mark-, sjö- och luftoperationer.

- Cyberförsvaret leds och utvecklas av chef på militärstrategisk nivå.

- Cyberförsvarsresurser verkar på allt från stridsteknisk till strategisk nivå. Stridsteknisk komponent är it-försvarsförbanden.

Källa: Försvarsmakten

Cyberattack mot a-kassa

Under gårdagen meddelade även Sveriges a-kassor att en svensk a-kassa utsatts för en misstänkt cyberattack.

Organisationen uppgav att de utreder en ”cybersäkerhetsrelaterad incident i a-kassans miljöer”.

– Tillsammans med driftleverantörer och andra experter analyserar vi vad som har hänt och arbetar med att minimera risken för eventuella konsekvenser. För stunden kan vi inte se att incidenten har någon påverkan på verksamheten, framhöll Tomas Eriksson, kanslichef i Sveriges a-kassor.

Intresseorganisationen uppger att händelsen har anmälts till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), krisledningen har aktiverats och att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har informerats.

Foto: F. Sonneveld

Text: Redaktionen