JUST NU: Försvarsmakten stoppar guidade turistturer

2022 05 31

Anledningen är det försämrade säkerhetsläget i Europa.

Med anledning av Ryssland krig mot Ukraina och det förändrade säkerhetsläget i Europa agerar Försvarsmakten i Sverige för att skydda Sverige från oönskade angrepp av olika former, rapporterar SVT.

"Förhöjt hot" 

Ett av dessa beslut innebär att de guidade turerna till örlogshamnen i Karlskrona stoppas.

– Det finns en ökad risk med ett förhöjt hot om påverkan mot Sverige, framhåller Karlskrona kommun i ett pressmeddelande. 

Turister med dold agenda 

Försvarsmaktens motiverar beslutet med att människor som agerar mot nationens intresse kan riskera att släppas in på turerna och lägga vantarna på värdefull information.

– Det tillfälliga stoppet för guidade turer till det skyddsobjekt som Karlskrona hamn utgör ska både minska risken för skadlig inverkan och att obehöriga förhindras kartlägga eller ta del av information, meddelar kommunen.

Marinbasen ansvarig 

De guidade turerna till Karlskrona örlogshamn har organiserats i Marinbasens regi i samarbete med kommunen. 

I staden har man tidigare ansett att det varit viktigt att ge allmänheten tillgång till det världsarv man anser att örlogshamnen i Karlskrona består av. Ett exempel på det är genom guidade turer för nyfikna turister.

Inte första gången 

Men nu är det alltså tills vidare stopp för turister och allmänhet att på organiserad väg ta del av den örlogshamn med anor från 1600-talet. Försvarsmakten har sedan tidigare en option i avtalet med kommunen som gör det möjligt för myndigheten att ställa in guidade turer.  

Den aktiverades bland annat 2017 i samband med internationella militärövningar och Försvarsmaktens egen övning Aurora samma år.  

Gäller tills vidare 

Beslutet gäller så länge Marinbasen anser att hotet mot Sverige består och det är inte satt någon prognos för när verksamheten kan återgå till det normala. 

Turerna till den militära befästningen Kungsholms fort fortsätter dock som vanligt för turister och allmänhet som är intresserad av världens äldsta kontinuerligt befästa militäranläggning, erfar SVT.

Foto: A. Steels resp Försvarsmakten

Text: Redaktionen