Försvarsmakten ger besked: “Vi är redo”

2023 09 29

Överbefälhavaren uttalar sig nu om gängvåldet i Sverige.

Gängvåldet fortsätter att skörda oskyldiga liv i Sverige och stor uppmärksamhet riktas nu mot åtgärderna som sätts in för att stoppa det brutala våldet.

Under det senaste dygnet har tre personer förlorat livet, två män i samband med dödsskjutningar och en 25-årig kvinna efter en explosion i Uppsala.

Under kvällen har statsminister Ulf Kristersson (M) hållit tal till nationen, där han bland annat tog upp möjligheten att aktivera militären som eventuell åtgärd.

Kallat till sig ÖB

Statsministern framhåller att “vi ska jaga och besegra gängen”, och har kallat till sig överbefälhavare Micael Bydén och rikspolischef Anders Thornberg till möte.

Syftet är att undersöka möjligheten att Försvarsmakten kan hjälpa polisen i arbetet mot gängen.

– Jag hoppas att alla partier i Sveriges riksdag kan samlas kring de kraftfulla och mönsterbrytande åtgärder som behövs, säger statsministern enligt SVT.

Försvarsmakten ger besked

Samtidigt förklarar Bydén att Försvarsmakten är beredda att stödja polisen i arbetet mot gängkriminaliteten.

– Om vi kan stödja polisen när den inre säkerheten skakar, ska vi göra det vi kan, säger Micael Bydén till Dagens Nyheter.

“Har personal”

Överbefälhavaren understryker att Försvarsmakten inte är en oändlig organisation, och att man i dagsläget har begränsade resurser.

Trots det förklarar han att man är redo att hjälpa till om det behövs.

– Vi har ju personal som har utbildning till polisman och polismans rättigheter. Militärpoliserna kan det här.

Tackade polisen

I samband med talet till nationen tackade statsministern de som arbetar med situationen, och riktade särskild tacksamhet till de som är verksamma inom polisen, rättsväsendet, socialtjänsten och skolan.

– Vi sätter in de resurser som krävs, allt ligger på bordet. Svensk lagstiftning är inte utformad för gängkrig och barnsoldater, men det ändrar vi nu på, säger statsministern.

Foto: A. Sehlstedt Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen