2023 04 21

Försvaret skickar ut historiskt meddelande till svenska folket

För tillfället håller Försvarsmakten sin största övning på flera år.

Just nu pågår militärövningen Aurora 23, som är den största militärövningen i Sverige på 30 år.

Den håller på från och med 17 april till 11 maj. Under övningen ska Försvarsmakten bland annat testa sin krigsberedskap genom att skicka ut det första mobiliseringsmeddelandet någonsin i Sveriges Radio.

Meddelandet kommer skickas ut i alla P4-kanaler.

– I meddelandet som sänds ut kommer det framgå hur ska man agera. Vi hoppas att det inte ska bli några missförstånd där, säger Lenny Ericsson, kommunikatör hos Försvarsmakten till Aftonbladet.

Bara en övning

Försvarsmakten vill vara tydliga med att meddelandet bara kommer vara en övning och de säger att det kommer vara tydligt för alla lyssnare.

På måndag kommer meddelandet sändas och enligt Försvarsmakten kommer meddelandet låta ungefär så här:

– Detta meddelande är en del av försvarsmaktsövningen Aurora 23. I dag den 24 april, inleds Aurora 23. Du som har fått en inkallelse till krigsförbandsövning (KFÖ) med start den 24 april, ska nu så snart som möjligt inställa dig på den plats som anges i inkallelseordern, framhåller myndigheten i ett pressmeddelande.

– Din inkallelseorder gäller, detta är en komplettering. Har du en inkallelseorder med ett annat datum för inryckning, ska du inställa dig den dag som står på inkallelsen. Aurora 23 är en övning och ordern om inställelse gäller endast dig som tidigare har fått en skriftlig inkallelseorder.

Aldrig tidigare hänt

Anledningen varför Försvarsmakten testar sin kommunikation är för att de vill testa alla moment under Auroraövningarna.

– Det har aldrig hänt tidigare i modern tid att vi sänt en sånt meddelande. Eftersom Aurora är den största övningen på över 30 år vill vi öva på hela kedjan, säger Lenny Ericson.

Under Aurora 23 kommer 26 000 personer från militären och hemvärnet delta. Bland annat kommer flygvapnet och marinen testas under övningen. Dessutom kommer militär från 14 andra länder vara på plats.

Flera sätt vid skarpt läge

Försvarsmakten utesluter inte att fler radiomeddelanden kan skickas ut framöver.

– Det beslutar vi efter utvärderingen av övningen i samråd med Sveriges Radio, säger överstelöjtnant Ronnie Uddén, planeringsansvarig för mobiliseringsmomentet under Aurora 23, till myndighetens hemsida.

Vid händelse av allmän mobilisering skickas information ut på fler sätt än enbart i radio. 

Bland annat via beredskapslarm, tv och brevinkallelser.

Foto: Mats Carlsson Försvarsmakten

Text: Redaktionen