Första hunden i Sverige som smittats av covid-19

2021 07 16

Statens veterinärmedicinska anstalt meddelar nu att det första kända fallet av en svensk hund som smittats med coronaviruset har inträffat.

– Hunden undersöktes och behandlades på djursjukhus på grund av luftvägssymtom. Prover från hunden analyserades vid Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) som ett led i en smittspårning eftersom de personer som haft hand om hunden en längre tid, samt en ur djursjukhusets personal som vårdade hunden, insjuknat i Covid-19, uppger myndigheten.

Testat positiv

Internationellt har hundar drabbats tidigare men nu har det första fallet där en svensk hund testats positiv för coronaviruset upptäckts.

– Trots positivt provsvar går det dock inte att säga huruvida hunden spelat en roll som smittspridare från djurhållare till personalen i fråga. Hundar anses endast måttligt mottagliga för SARS-CoV-2-infektion och det finns inga rapporter där smittspridning från hund till andra djur eller människor dokumenterats. Den största risken för smittspridning finns fortfarande i första hand mellan människor, säger statsepizootolog Karl Ståhl, SVA.

Glad nyhet

Det finns dock en mycket glad nyhet! Och det är att hundens symtom var kortvariga och nu har vovven tillfrisknat.

Statens veterinärmedicinska anstalt understryker även vad man ska tänka på när det gäller kontakten mellan människor och djur med tanke på pandemin.

Tänk så med djur

– För att förebygga smittspridning mellan människa och djur är den allmänna rekommendationen att man vid kontakt med husdjur, inklusive produktionsdjur och hästar, följer normala hygienrutiner. Handtvätt med tvål och vatten före och efter kontakt med djur är en bra grund som är extra viktigt om man är sjuk. Sjuka djur bör som en allmän princip hållas hemma och skilda från andra djur så långt möjligt, framhåller Statens veterinärmedicinska anstalt i ett pressmeddelande.

ANALYS

Det är med andra ord samma sak som gäller för sjuka djur som det är för sjuka människor – stanna hemma och håll distansen.

Foto: J. Street. Hunden på bilden är ej berörd.