JUST NU: Förskola stängs efter larm från Säpo

2022 07 01

Stockholms stad stänger den fristående Saimagårdens förskola, med koppling till den muslimska friskolesfären.

Beslutet grundar sig på ett yttrande från Säpo, rapporterar SvD.

Enligt Säkerhetspolisen finns en risk för radikalisering på skolan.

Enig nämnd

Skolborgarrådet och nämndordförande Isabel Smedberg-Palmqvist (L) meddelar att beslutet togs av en enig nämnd på fredagsmorgonen.

Hon har tidigare varit kritisk till stiftelsen Framstegsskolan, som driver skolorna. 

– Vi som nämnd saknar kompetensen att göra den typen av bedömning. Men skriver Säpo att det finns risk för radikalisering så får vi lyssna på det. Det är den enda myndighet som besitter den typen av information, säger hon till SvD.

Hon framhäver även att skolan har haft avgörande brister i sin ekonomi samt att ledningen brustit i redovisningen till Skatteverket.

Yttrandet från Säpo

En man som företräder en ”totalitär ideologi” pekas ut av Säpo.

Mannen uppges ha haft ett inflytande över skolan, rapporterar SvD

Enligt Säpo är mannen en slags företrädare för det Muslimska Brödraskapet. Organisationen klassas inte som en terrororganisation av Sverige, men Säpo bedömer att dess ideologi är oförenligt med svenska fri- och rättigheter, uppger tidningen.

Överklagat beslutet

Framstegsskolan har överklagat Skolinspektionens beslut.

Förvaltningsrätten har gett prövningsrätt och skolan får fortsätta sin verksamhet under rättsprocessens gång.

–Förhoppningen är att det inte ska bli på samma sätt här då vi har ett bredare underlag för vårt beslut. Men det kommer ju att vara upp till domstolen att bedöma, säger Isabel Smedberg-Palmqvist, till SvD.

Foto: Säpo

Text: Redaktionen