Förskola stänger – allvarliga brister

2023 02 27

Stockholms stad har beslutat att stänga en fristående förskola i Grimsta.

Det uppger staden i ett pressmeddelande.

Flera allvarliga brister har identifierats.

Beslutet om stängning av förskolan i Grimsta grundar sig i mycket allvarliga brister som fortsatt över tid, framhåller Stockholms stad.

Eluttag och öppna dörrar

Bland annat handlar det om brister i barnsäkerhet och den pedagogiska kvalitén på verksamheten.

Det saknas petskydd i eluttag och dörrar in till hälsofarliga preparat har varit öppna eller olåsta.

Förskolans personal saknar också utbildning i brandskydd och första hjälpen. 

–  Det här är ett extremt exempel på hur ett vinstdrivande företag kan dränera en förskola på resurser på bekostnad av barnen. Barn ska inte behöva ha det såhär och jag är lättad över att den här förskolan nu stängs så att de här barnen kan få en bättre och tryggare förskola, säger Alexandra Mattsson (V), förskole-, barn- och fritidsborgarråd i Stockholms stad.

Instabil personalsituation  

Förutom flera säkerhetsbrister har Stockholm stad identifierat flera brister gällande personalsituationen på förskolan. 

Legitimerade förskollärare saknas och personalsituationen beskrivs som "instabil".

Förskolans lokaler pekas även ut som ett problem. De beskrivs som slitna och barnen uppges inte ha tillgång till tillräckligt material att leka med.

– Barn i behov av särskilt stöd får inte heller det stöd som de behöver, står det i pressmeddelandet.

Vill se hårdare tag 

Alexandra Mattsson efterlyser nu skarpare verktyg för kommuner.

Vänsterpartisten anser att det måste bli enklare för kommuner att agera mot företag som driver förskolor och missköter verksamheten.

– Kommunerna måste få större möjligheter att stoppa oseriösa aktörer från att starta nya förskolor och att återkalla tillståndet för de som inte sköter sig. Så här kan det inte få fortsätta, säger hon.

Då stänger skolan

Barnen som i dag går på förskolan i Grimsta kommer att få plats på Hässelby-Vällingbys kommunala förskolor.

Stängningsbeslutet träder i kraft den 17 mars.

Arkivfoto: BBC Creative

Text: Redaktionen