JUST NU: Forskare sågar uttalande från Annie Lööf

2022 06 21

Klimatpolitikforskaren Naghmeh Nasiritousi kritiserar flera aspekter av partiledarens förslag på klimatmål.

Annie Lööf (C) berättar om Centerpartiets klimatmål i en längre intervju i Dagens Nyheter, där hon bland annat betonar att partiet vill skärpa klimatmålen.

I det har skogsbruket en nyckelroll enligt Lööf, som hyllar parollen “frihet under ansvar” när det kommer till hur skogen ska användas.

“Frihet under ansvar”

Centerledaren understryker att “det man äger, det vårdar man”.

– Sedan 1990-talet har vi en ny skogslagstiftning i Sverige, där miljö och produktion ska gå hand i hand, där det är ”frihet under ansvar”. Det har tjänat svensk skogspolitik och biologisk mångfald väl. För Centerpartiets del är den biologiska mångfalden oerhört viktig. Sedan 1950 har inte skogen påverkat en enda artdöd, säger Annie Lööf till DN.

Specialist: “Stämmer inte”

Det stämmer dock inte enligt Ulf Bjelke, miljöanalysspecialist och kontaktperson för frågor om rödlistade arter på Artdatabanken Sveriges Lantbruksuniversitet.

– Skogsarter har dött ut från landet sedan 1950, till exempel Värmlandslav. Av de mer än 1 000 rödlistade skogslevande arterna som finns kvar i landet är fler än 70 procent minskande och föremål för pågående lokala utdöenden, säger han till tidningen.

Kritiserar Lööfs uttalande

Även klimatpolitikforskaren Naghmeh Nasiritousi, docent vid Stockholms universitet och Utrikespolitiska institutets, är kritisk till Annie Lööfs uttalande. 

– Det låter som att hon menar att allt är frid och fröjd i den svenska skogen, vilket går emot mycket forskning inte minst om biologisk mångfald, säger hon till DN.

Sågar “frihet under ansvar”

Hon sågar även principen “frihet under ansvar” som Lööf värdesätter i frågan om skogsbruket.

– Från forskningen vet vi att information och frivillighet inte leder till snabba förändringar, säger Nagmeh Nasiritousi.

Viktig fråga för C

Centerpartiet har vid upprepade tillfällen värnat om skogsbrukets produktion och motsatt sig ökade brukandeförbud.

– Vi kan inte ha det så att man tar mark från markägare utan att ersätta dem. Redan idag är en tredjedel av alla marker belagda med brukandeförbud, sade Peter Helander (C) till SVT 2021.

Tas med i valrörelsen

En hållning som Annie Lööf står fast vid i valrörelsen 2022.

Vår politik bygger på frihet under ansvar, med enkla men tydliga regler. På så sätt får vi ett skogsbruk där miljö och ökad produktion går hand i hand, framhäver partiledaren på sociala medier.

Foto: Centerpartiet

Text: Redaktionen