JUST NU: Förfärlig upptäckt i Västsverige – grovt djurplågeri

2022 03 30

– Det är så tragiskt. Att det ska få vara så här i Sverige!

Det säger Valdemar Klemming som är en av de studenter som gjort en förfärlig upptäckt på botten av Lysekils hamn.

Pigghajar och rockor

Valdemar och några av hans studentkamrater som läser marinbiologi i Lysekil promenerade längs hamnen och upptäckte då något märkligt som lyste vitt – det var undersidan  av stora fiskar.

De beslutade sig för att dyka i vattnet och upptäckte då att det låg 60-talet pigghajar, klorockor och knaggrockor på hamnens botten.

Starkt hotade och fridlysta

– Det är så tragiskt. Att det ska få vara så här i Sverige, att fredade fiskar kan behandlas på det här sättet. Bottentrålningen skadar hajarna, de plågas till döds, konstaterar Valdemar Klemming.

Han betonar att fiskarna är klassade som starkt hotade och fridlysta. 

Andas men är döende
Tobias Dahlin vid Deep Sea Reporter har filmat hajarna och rockorna och det framgår tydligt att de fortfarande lever men är döende och ännu andas.

Studenterna reagerar starkt och är mycket kritiska till den förödande bottentrålningen.

Inte tillåtet

Martin Rydgren, utredare vid Havs- och vattenmyndigheten har haft kontakt med studenterna enligt Deep Sea reporter.

– Fredade arter som fångas ska omedelbart återutsättas så det är alltså inte ok att de dumpas i hamnen!

Rädda fiskens liv

– Vid fritidsfiske är det relativt lätt att sätta tillbaka en fredad fisk som man har råkat få på kroken. Det är svårare att förstå hur det ska gå till när fisken ligger mitt i en trål. Men fiskaren är skyldig att försöka rädda livet på den fridlysta fisken, framhåller han

Grym behandling

Det är en mycket grym behandling av fiskarna men ungdomarna slår fast att Sveriges lagar och regler inte kan användas i detta fall när det gäller djurskyddslagen vars första paragraf lyder så här: "Denna lag syftar till att säkerställa ett gott djurskydd och främja en god djurvälfärd och respekt för djur".

– Vore detta på land skulle dumpningen av skadade djur betraktas som djurplågeri men vilda fiskar omfattas inte av djurskyddslagen, framhåller ungdomarna som kommer att ta upp saken med berörda myndigheter.

Straffen skärps inom kort

Däremot hanteras djurplågeri i brottsbalken och den 1 juli i år kommer en ny straffbestämmelse om grovt djurplågeribrott införas för de allvarligaste fallen av brott mot djur.

Vill ha svar

Ungdomarna har nu formulerat en fråga som de vill ha svar på.

– Hur skyddar ni fridlysta och utrotningshotade fiskar så länge bottentrålning är tillåten? 

Foto: Tobias Dahlin, Deep Sea Reporter

Text: Redaktionen