JUST NU: Förändrad syn på flyktingmottagande

2022 05 26

Färre vill se en minskad invandring till Sverige.

Det visar en ny undersökning från DN/Ipsos.

Stort mottagande från Ukraina

Kriget i Ukraina är den primära anledningen. 

Två av tre väljare anser att Sverige ska ge skydd åt så många som möjligt som flyr från krigets fasor i Ukraina.

Opinionen har svängt

Sedan flyktingkrisen 2015 har Sveriges migrationspolitik ändrats. Majoriteten i riksdagen har varit överens om en åtstramning i flyktingpolitiken.

Det har även speglat opinionen, vilket mätningar från till exempel Ipsos har indikerat i många år.

Liten uppgång för ökad flyktinginvandring

Även om stödet för flyktingmottagande från Ukraina är stort är fortfarande en majoritet av svenska folket för en minskad flyktinginvandring.

Mer än hälften, 51 procent, svarar att Sverige bör ta emot färre flyktingar än i dag. Siffran har dock sjunkit sedan Ipsos aprilmätning. Då var motsvarande siffra 59 procent.

Andelen som vill se en ökad flyktinginvandring till Sverige har blivit större. Från 11 till 16 procent.

– Noterbart är att även bland de som generellt vill ha färre flyktingar så finns en majoritet för att ge ukrainarna skydd, rapporterar DN.

Skiljer på flyktingar

Enligt Nicklas Källebring, opinionsanalytiker på Ipsos, är det uppenbart att svenska folket i stor utsträckning påverkats av kriget i Ukraina.

Attityden till flyktingar från Ukraina är mer välkomnande i jämförelse med attityden till flyktingar från andra delar av världen.

– Den generella diskussionen om flyktingmottagande har nästan försvunnit och den mediala uppmärksamheten ägnas till stor del åt de ukrainska flyktingarna, som opinionen i grunden är positiv till. Uppenbarligen ser vi olika på flyktingar från vårt relativa närområde kontra utomeuropeiska flyktingar, säger han till DN och tillägger:

– Jag tror att det spelar roll att det rapporteras mycket mer utförligt om krigets fasor i Ukraina än från andra krigshärdar.

Foto: P. D. Preez

Text: Redaktionen