JUST NU: Föräldrar ska kunna vabba mer

2022 06 01

Det ska bli möjligt för föräldrar att få ersättning för vård av sjukt barn vid fler tillfällen.

Det är en slutsats av regeringens VAB-utredning som presenterar inom kort, rapporterar SR Ekot.

Från 12 till 18

Till exempel ska föräldrar kunna få ersättning för vård av sjukt barn (vab) om de följer med barnet till tandläkaren eller läkaren – även om barnet har fyllt tolv år som är dagens gräns. Istället föreslår utredningen att åldersgränsen höjs till 18 år.

Det är ett av flera förslag som  den särskilda utredaren Marika Lindgren Åsbrink  förväntas presentera för socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi (S) på fredag, erfar SR.

Huvudregeln i dag

I dag är huvudregeln att föräldrar har rätt att stanna hemma från jobbet och vabba om barnet är under tolv år.

Om barnet behöver mer hjälp än vanligt är åldersgränsen 16 år. Då krävs ett läkarintyg.

Enligt Sveriges Radios uppgifter kommer Marika Lindgren Åsbrink föreslå att tolvårsgränsen står fast, men att 16-årsgränsen höjs till 18 år.

Ny regel vid sjukdom

En ensam vårdnadshavare som själv blir sjuk i dag kan låta någon annan vabba barnet, men endast om barnet är tre år eller yngre.

Den nya utredningen förväntas föreslå att åldersgränsen höjs till tolv år, erfar SR.

Vi fall där barnet behöver mer hjälp än vanligt ska åldersgränsen höjas till 18 år i linje med utredningens nya förslag. 

Fakta dagens regler – vård av barn (vab)

Du kan få ersättning för vab:

  • Från det att barnet är 8 månader, till och med dagen innan barnet fyller 12 år. Det finns tillfällen när du har rätt till ersättning även om barnet är äldre eller yngre, till exempel om barnet omfattas av LSS.
  • Om du stannar hemma från jobbet eller går miste om a-kassa för att du ska ta hand om ett sjukt barn.
  • Om du följer med barnet till läkare, barnavårdscentral, tandläkare, barn- och ungdomspsykiatri.
  • Om du är hemma med barnet för att den ordinarie vårdaren är sjuk.
  • Om du deltar i en kurs som ordnas av en sjukvårdshuvudman för att du ska lära dig att sköta ditt barn.
  • Om du är försäkrad i Sverige. Det är du oftast om du bor eller arbetar här.
  • Om barnet bor i Sverige eller inom EU/EES eller Schweiz.
  • Källa: Försäkringskassan

Foto: K. Cichewicz

Text: Redaktionen


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen