COVID-19: Folkhälsomyndigheten varnar för två scenarier

2022 12 20

Smittspridningen av covid-19 rusar. 

Enligt beräkningar från Folkhälsomyndigheten är Sverige på väg mot liknande nivåer som under den omikronvåg som drabbade landet förra vintern, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

Det framhålls också att hälso- och sjukvården måste ha en beredskap just för att läget kan förvärras de kommande veckorna.

Första scenariot

Folkhälsomyndigheten presenterar två olika scenarier som ska bistå planerandet av resurser inom hälso- och sjukvården. I beräkningarna ingår exempelvis faktorer som inrapporterade fall, mörkertal, vaccinationer, antaganden om kontakter i befolkningen, smittsamhet och immunitet.

Det första scenariot utgår från en smittsamhet på samma nivå som idag, någonting som innebär att smittspridningen lär nå liknande nivåer som när omikron alltså slog till för ett år sedan.

Ett sådant scenario kan också att antalet patienter som behöver sjukvård på grund av covid-19 ökar till samma volymer som i januari och februari 2022.

– Även om det finns en osäkerhet i scenarierna så är en möjlig utveckling att den kraftiga smittspridningen ökar i ytterligare några veckor innan vi når en topp. Det innebär att det bör finnas en beredskap för en fortsatt ökad belastning inom vård och omsorg liksom i samhället i stort för en ökad sjukfrånvaro på grund av covid-19, säger avdelningschef Sara Byfors till myndighetens hemsida.

Andra scenariot

Det andra scenariot som Folkhälsomyndigheten varnar för är att smittsamheten ökar med 10 procent. Faktorer som kallare väder och ökade kontakter inomhus påverkar smittspridningen i den riktningen.

Scenario nummer två är mer osannolik än det förstnämnda enligt FHM. Det innebär dock inte att det inte är viktigt att ta uppmaningarna om försiktighet på allvar.

– Jag vill understryka vikten av att stanna hemma när man är sjuk, och att vaccinera sig mot covid-19 och influensa enligt gällande rekommendation för att minska risken för allvarlig sjukdom. Oavsett scenarierna ser vi sedan två veckor en kraftigt ökad smittspridning som har lett till att fler behöver vård för covid-19. Samtidigt är även spridningen av RS-virus och influensa omfattande, vilket ytterligare ökar belastningen på sjukvården, säger Sara Byfors.

Kan införas lokala rekommendationer

Enligt Folkhälsomyndigheten finns det inte skäl att på nationell nivå utöka smittskyddsåtgärderna utifrån de två scenarierna. 

Det kan dock ske på lokal och regional nivå, vilket exempelvis skedde i Västra Götalandsregionen igår där besökare i vården ska använda munskydd.

– Det viktigaste när man kommer som besökare är att man är frisk. Det andra är att man håller avstånd och kan man inte det så ska man ha munskydd. Vi har en situation som är ovanlig, att vi har tre olika virus som tar stor plats. Vi vill ju hindra smittspridningen av alla, säger Marga Brisman, pandemisamordnare och regionchefläkare, till SVT Nyheter.

Foto: Jeshoots.com

Text: Redaktionen