Folkhälsomyndigheten stoppar covid-vaccin

2022 11 02

Ett av covid-vaccinen stoppas i Sverige från och med i dag.

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Men det är fortfarande en dödlig smitta och antalet dödsfall i Sverige ligger under oktober månad fortfarande på 9 till 19 personer per dag under första halvan av månaden enligt registrerade data.

Framgångsrika vaccin

Tack vare att den samlade forskarvärlden lyckades få fram mycket framgångsrika vaccin i rekordfart så lyckades världen till stora delar hejda pandemins framfart och återgå till ett mer eller mindre normalare tillstånd i land efter land.

Men vaccinen har olika effekt och Folkhälsomyndigheten följer noga forskningen om de olika vaccinens specifika egenskaper.

Nytt besked

Och nu går Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Karin Tegmark Wisell ut med ett nytt besked om ett av vaccinen.

Man har beslutat att omgående pausa ett av vaccinen för yngre åldersgrupper.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre, framhäver Folkhälsomyndigheten i ett meddelande.

Från och med i dag 2 november

Beslutet är temporärt och gäller från och med i dag onsdag den 2 november.

– Bakgrunden till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation, myokardit, och hjärtsäcksinflammation, perikardit, förklarar Folkhälsomyndigheten.

– Data från Australien pekar mot en ökad förekomst framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid. Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och gäller tills det finns mer information från de studier som pågår.

31 år och äldre

Vaccinet kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre, betonar myndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill ta reda på mer om vaccinets effekter innan man tar nya beslut.

– Vi följer läget noga och inväntar mer data. Men den som är yngre och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid behöver inte vara orolig, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram.

– Risken är väldigt liten och man kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin, säger Sören Andersson.

Har blivit 7 000 doser

För svensk del har Nuvaxovid inte haft någon avgörande roll.

Totalt rör det sig om cirka 7 000 doser. Det vaccin som är aktuellt för vaccination av personer under 31 år är vaccinet Comirnaty från Pfizer/BioNTech.

De två åkommor som Nuvaxovid kan resultera i och som Folkhälsomyndigheten lyfter fram kan leda till mycket olika scenarier för den som drabbats.

– Både myokardit och perikardit går ofta över av sig självt, utan att ge några bestående besvär, konstaterar myndigheten.

Bedömas av läkare

– Men misstänkta symtom bör bedömas av läkare på exempelvis en vårdcentral eller jourmottagning. Medicinsk behandling och övervakning på sjukhus kan behövas vid konstaterade fall.

Foto: D.  Schludi

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen