Folkhälsomyndigheten stoppar covid-vaccin

2022 11 02

Ett av covid-vaccinen stoppas i Sverige från och med i dag.

Från och med den 1 april 2022 klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Men det är fortfarande en dödlig smitta och antalet dödsfall i Sverige ligger under oktober månad fortfarande på 9 till 19 personer per dag under första halvan av månaden enligt registrerade data.

Framgångsrika vaccin

Tack vare att den samlade forskarvärlden lyckades få fram mycket framgångsrika vaccin i rekordfart så lyckades världen till stora delar hejda pandemins framfart och återgå till ett mer eller mindre normalare tillstånd i land efter land.

Men vaccinen har olika effekt och Folkhälsomyndigheten följer noga forskningen om de olika vaccinens specifika egenskaper.

Nytt besked

Och nu går Folkhälsomyndigheten med generaldirektör Karin Tegmark Wisell ut med ett nytt besked om ett av vaccinen.

Man har beslutat att omgående pausa ett av vaccinen för yngre åldersgrupper.

– Folkhälsomyndigheten rekommenderar att det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid inte ges till personer som är 30 år och yngre, framhäver Folkhälsomyndigheten i ett meddelande.

Från och med i dag 2 november

Beslutet är temporärt och gäller från och med i dag onsdag den 2 november.

– Bakgrunden till beslutet är signaler om ökad risk för hjärtmuskelinflammation, myokardit, och hjärtsäcksinflammation, perikardit, förklarar Folkhälsomyndigheten.

– Data från Australien pekar mot en ökad förekomst framför allt hos yngre i samband med vaccination med Nuvaxovid. Rekommendationen görs av försiktighetsskäl och gäller tills det finns mer information från de studier som pågår.

31 år och äldre

Vaccinet kan fortsättningsvis ges som primärvaccination eller påfyllnadsdos till individer 31 år och äldre, betonar myndigheten.

Folkhälsomyndigheten vill ta reda på mer om vaccinets effekter innan man tar nya beslut.

– Vi följer läget noga och inväntar mer data. Men den som är yngre och nyligen vaccinerad med Nuvaxovid behöver inte vara orolig, säger Sören Andersson, chef för enheten för vaccinationsprogram.

– Risken är väldigt liten och man kan fortsätta med nästa dos med ett annat vaccin, säger Sören Andersson.

Har blivit 7 000 doser

För svensk del har Nuvaxovid inte haft någon avgörande roll.

Totalt rör det sig om cirka 7 000 doser. Det vaccin som är aktuellt för vaccination av personer under 31 år är vaccinet Comirnaty från Pfizer/BioNTech.

De två åkommor som Nuvaxovid kan resultera i och som Folkhälsomyndigheten lyfter fram kan leda till mycket olika scenarier för den som drabbats.

– Både myokardit och perikardit går ofta över av sig självt, utan att ge några bestående besvär, konstaterar myndigheten.

Bedömas av läkare

– Men misstänkta symtom bör bedömas av läkare på exempelvis en vårdcentral eller jourmottagning. Medicinsk behandling och övervakning på sjukhus kan behövas vid konstaterade fall.

Foto: D.  Schludi

Text: Redaktionen