SVERIGE: Folkhälsomyndigheten presenterar analys – ny åtgärd

2023 01 12

Det massiva covidutbrottet i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på smittspridningen i Sverige. 

Det slår Folkhälsomyndigheten fast i en analys av det epidemiologiska läget i Kina.

Rapporten har lämnats till regeringen.

– Vi bedömer inte att smittspridningen specifikt i Kina kommer att ha en väsentlig påverkan på det epidemiologiska läget i Sverige. Däremot har vi fortfarande en pandemi med en omfattande smittspridning och en kvarstående risk för ytterligare vågor. Det är därför mycket viktigt att alla länder tillsammans tar ett globalt ansvar för övervakningen av covid-19 så att gemensamma åtgärder kan införas när det behövs, säger myndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

I analysen konstaterar Folkhälsomyndigheten bland annat att de undervarianter inom omikron som för närvarande cirkulerar i Kina redan tidigare har förekommit i EU och Sverige.

Stor osäkerhet

Samtidigt skriver myndigheten att alla länder behöver bidra med aktuell kunskap och statistik så att den globala beredskapen kan bli bättre.

Stor osäkerhet råder kring Kinas rapportering av antalet bekräftade fall, avlidna, sjukhusvårdade samt vilka virusvarianter som cirkulerar i landet.

– I situationer när smittspridningen är hög ökar risken för att nya virusvarianter uppstår. Det kan hända i Kina, men även i andra länder, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Ny åtgärd – provtagning av avloppsvatten

Vidare rekommenderar myndigheten att det tillfälliga kravet på ett negativt covid-19-test för inresande från Kina ska bestå.

Även om Folkhälsomyndigheten bedömer att reserestriktioner har en marginell effekt på det epidemiologiska läget i Sverige, så anser myndigheten att åtgärden är proportionerlig och kan ha effekt om den införs i fler EU-länder.

Folkhälsomyndigheten har även kommit fram till att avloppsvatten från Arlanda ska analyseras. Myndigheten bedömer att analys av virusvarianter i avloppsvatten kan vara ett värdefullt komplement till övrig övervakning.

– Värdet av en sådan övervakning är framförallt att kunna följa förändringar i virusnivåer och vilka virusvarianter som dominerar från inresande till Arlanda över tid. Folkhälsomyndigheten kommer därför att under januari månad tillsammans med en forskargrupp på Kungliga Tekniska Högskolan genomföra ett pilotprojekt, där prover kommer att tas från avloppsvattnet på Arlanda, säger Karin Tegmark Wisell.

Inga ytterligare åtgärder

I övrigt bedömer Folkhälsomyndigheten att det inte krävs några ytterligare åtgärder i Sverige med anledning av det epidemiologiska läget i Kina.

– Myndigheten har en fortsatt omfattande övervakning av det globala epidemiologiska läget för covid-19 där signaler på nya virusvarianter fångas upp. Inom det nationella övervakningsprogrammet för covid-19 övervakas också kontinuerligt vilka virusvarianter som sprids i Sverige.

Foto: U. Majnun

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen