SVERIGE: Folkhälsomyndigheten presenterar analys – ny åtgärd

2023 01 12

Det massiva covidutbrottet i Kina bedöms inte ha väsentlig påverkan på smittspridningen i Sverige. 

Det slår Folkhälsomyndigheten fast i en analys av det epidemiologiska läget i Kina.

Rapporten har lämnats till regeringen.

– Vi bedömer inte att smittspridningen specifikt i Kina kommer att ha en väsentlig påverkan på det epidemiologiska läget i Sverige. Däremot har vi fortfarande en pandemi med en omfattande smittspridning och en kvarstående risk för ytterligare vågor. Det är därför mycket viktigt att alla länder tillsammans tar ett globalt ansvar för övervakningen av covid-19 så att gemensamma åtgärder kan införas när det behövs, säger myndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell.

I analysen konstaterar Folkhälsomyndigheten bland annat att de undervarianter inom omikron som för närvarande cirkulerar i Kina redan tidigare har förekommit i EU och Sverige.

Stor osäkerhet

Samtidigt skriver myndigheten att alla länder behöver bidra med aktuell kunskap och statistik så att den globala beredskapen kan bli bättre.

Stor osäkerhet råder kring Kinas rapportering av antalet bekräftade fall, avlidna, sjukhusvårdade samt vilka virusvarianter som cirkulerar i landet.

– I situationer när smittspridningen är hög ökar risken för att nya virusvarianter uppstår. Det kan hända i Kina, men även i andra länder, framhåller Folkhälsomyndigheten.

Ny åtgärd – provtagning av avloppsvatten

Vidare rekommenderar myndigheten att det tillfälliga kravet på ett negativt covid-19-test för inresande från Kina ska bestå.

Även om Folkhälsomyndigheten bedömer att reserestriktioner har en marginell effekt på det epidemiologiska läget i Sverige, så anser myndigheten att åtgärden är proportionerlig och kan ha effekt om den införs i fler EU-länder.

Folkhälsomyndigheten har även kommit fram till att avloppsvatten från Arlanda ska analyseras. Myndigheten bedömer att analys av virusvarianter i avloppsvatten kan vara ett värdefullt komplement till övrig övervakning.

– Värdet av en sådan övervakning är framförallt att kunna följa förändringar i virusnivåer och vilka virusvarianter som dominerar från inresande till Arlanda över tid. Folkhälsomyndigheten kommer därför att under januari månad tillsammans med en forskargrupp på Kungliga Tekniska Högskolan genomföra ett pilotprojekt, där prover kommer att tas från avloppsvattnet på Arlanda, säger Karin Tegmark Wisell.

Inga ytterligare åtgärder

I övrigt bedömer Folkhälsomyndigheten att det inte krävs några ytterligare åtgärder i Sverige med anledning av det epidemiologiska läget i Kina.

– Myndigheten har en fortsatt omfattande övervakning av det globala epidemiologiska läget för covid-19 där signaler på nya virusvarianter fångas upp. Inom det nationella övervakningsprogrammet för covid-19 övervakas också kontinuerligt vilka virusvarianter som sprids i Sverige.

Foto: U. Majnun

Text: Redaktionen