Folkhälsomyndigheten avskaffar rekommendation

2023 02 10

FHM väljer nu att ta bort en rekommendation myndigheten har haft i drygt ett års tid.

Från och med 15 februari rekommenderas inte längre vårdpersonal att testa sig för covid-19 om man uppvisar symtom.

Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande på fredagen.

Testningen av personal bedöms i nuläget ha begränsad effekt för att minska smittspridningen i dessa miljöer, samtidigt är testningen resurskrävande, framhåller myndigheten.

"Marginell effekt"

Sedan februari 2022 har personal inom vård och omsorg, till exempel på sjukhus eller särskilda boende för äldre, rekommenderats att testa sig om man känner sig förkyld, har feber eller ont i halsen eller uppvisar andra symtom som skulle kunna vara covid-19.

Nu anses inte behovet för en sådan rekommendation finnas längre.

– Under den senaste perioden med hög smittspridning av covid-19 har vi sett att testningen av personal har haft marginell effekt för att begränsa spridningen i de här miljöerna, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten.

Ska fortsätta stanna hemma

Däremot ligger andra förväntningar på vårdpersonal kvar.

– Det cirkulerar även andra luftvägsvirus som kan orsaka svår sjukdom för personer som tillhör en riskgrupp. För att inte utsätta patienter och boende för smittrisk är det extra viktigt att vård- och omsorgspersonal tänker på att stanna hemma vid sjukdom, säger Sara Byfors.

Dessa ska fortsätta testa sig

Patienter och omsorgstagare med covidsymtom ska dock fortsätta att testa sig, menar Folkhälsomyndigheten.

Anledningen utöver att begränsa smittspridningen är för att personer i känsliga miljöer ska få rätt vård.

– Testning kan också vara aktuellt vid smittspårning, tillägger FHM.

Införde ny rekommendation i veckan

Samma vecka som FHM nu tar bort en rekommendation införde man en ny sådan tidigare i veckan.

Det handlade då om att människor mellan 50 och 64 år bör förstärka sitt skydd mot allvarlig sjukdom i covid-19 med en påfyllnadsdos vaccin.

– Beslutet gäller från den 1 mars 2023 till och med den 29 februari 2024. Myndigheten bedömer att dosen gör störst nytta om den tas under hösten eller till vintern eftersom det sannolikt är störst risk för en omfattande smittspridning under vintersäsongen, meddelade Folkhälsomyndigheten på sin hemsida i tisdags.

Foto: M. Majnun

Text: Redaktionen