SVERIGE: Folkhälsomyndigheten ändrar rekommendation

2022 09 30

Rekommendationen om allmän vaccination mot covid-19 för friska barn mellan 12 och 17 år tas bort.

Det meddelar Folkhälsomyndigheten i ett pressmeddelande.

Myndigheten konstaterar att aktuell kunskap och epidemiologi visar att virusvarianterna för SARS-CoV-2 ger alltmer lindriga symtom för grundfriska barn och unga, och att immuniteten i gruppen är mycket hög.

– Sammantaget ser vi att vårdbehovet till följd av covid-19 har varit lågt bland barn och unga under pandemin, och dessutom minskat sedan virusvarianten omikron började sprida sig. I den här fasen av pandemin ser vi inte att det finns ett fortsatt behov av vaccination i den här gruppen. Därför tar vi bort rekommendationen om allmän vaccination mot covid-19 för åldrarna 12 till och med 17 år, säger Sören Andersson, enhetschef på Folkhälsomyndigheten.

Särskilda grupper

Beslutet träder i kraft från och med den 1 november.

Endast barn i särskilda grupper med ökad känslighet för covid-19 kommer att rekommenderas och därmed erbjudas vaccination mot viruset.

– Det handlar om individer inom grupper som bedöms vara mer känsliga för luftvägsinfektioner generellt, eller har påtagligt nedsatt immunförsvar. Dessa grupper definieras av Svenska Barnläkarföreningen, skriver FHM.

För barn som inte tillhör den särskilda gruppen kan covid-19 i den här fasen av pandemin betraktas som ett vanligt luftvägsvirus, understryker myndigheten.

För vuxna, 18 år eller äldre, kvarstår samma rekommendation. Man bör ta tre doser för att ha ett grundskydd mot covid-19.

Så togs beslutet

  • Folkhälsomyndighetens beslut har fattats efter dialog med företrädare för relevanta organisationer, däribland Svenska Barnläkarföreningen och Nationellt programområde (NPO) barn och ungdomars hälsa.
  • Kunskapsläget och epidemiologin för covid-19 följs kontinuerligt.
  • Vid en eventuellt förändrad situation för barn och unga i Sverige kan rekommendationerna komma att ändras.
  • Källa: Folkhälsomyndigheten

Foto: M. Napo

Text: Redaktionen