JUST NU: Flyktingbeskedet – Då säger Sverige nej

2022 03 23

Uppemot 300 000 flyktingar från Ukraina kan komma till Sverige.

Det säger migrationsminister Anders Ygeman (S) i SVT:s program 30 minuter. Nu kräver migrationsminister att andra länder än Sverige tar sitt ansvar, annars kommer inte Sverige vara en del av en omfördelningsmekanism.

Sa nej för sju år sedan

– Vi hade den här situationen för sju år sedan. När vi ville ha det här systemet på plats sa de nej. Vi kommer inte vara en del av en omfördelningsmekanism om den inte omfattar alla och är bindande, säger Anders Ygeman till SVT.

Är beredda att bidra

Migrationsministern framhäver att Sverige är beredda på att bidra till en jämn fördelning i EU, men att det då måste finnas en fungerande omfördelningsmekanism i EU.

– Annars kommer inte Sverige ta emot flyktingar från andra länder, säger han och tillägger:

– Nu har de valet om de fortfarande vill säga nej eller om de vill se ett fungerande system i EU där alla länder hjälps åt.

Omfördelningsmekanism

En omfördelningsmekanism är tänkt att användas i utjämnande syfte om ett medlemsland blir mål för ett oproportionerligt stort antal asylsökande. Omfördelningen beräknas vanligtvis utifrån medlemsstaternas befolkningsstorlek och ekonomi.

20 000 har flytt till Sverige

Enligt Migrationsverket statistik har 20 000 människor från Ukraina flytt till Sverige sedan kriget bröt ut. För drygt en vecka sedan uppskattade myndigheten att cirka 200 000 flyktingar kan söka sig till Sverige.

Förändrades drastiskt

Migrationsverkets bild av läget förändrades drastiskt tolv dagar efter att Rysslands invasion inleddes.

I inledningsskedet förväntade sig inte myndigheten att verksamheten skulle påverkas, men bedömningen har förändrats till att benämnas som ett ”extraordinärt läge”.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet 

Text: Redaktionen