Flockimmuniteten mycket nära – Tidpunkt pekas ut

2022 01 30

Nu pekas en tidpunkt ut för när den väldigt omtalade och även efterlängtade flockimmuniteten infaller i Sverige.

Ända sedan pandemins inledning när Sverige fick sitt första smittfall sista januari 2020 har det talats på längden och tvären om flockimmuniteten.

Skydd även för icke-immuna

Flockimmunitet innebär att en så pass stor andel av befolkningen har smittats av viruset och utvecklat immunitet mot sjukdomen att det uppstår ett indirekt skydd för allmänheten inklusive för de som inte har hunnit bli smittade och som därmed inte är immuna.

Hejdar smittspridningen

Flockimmuniteten bidrar till att hejda smittspridningen och när flockimmunitet inträder väntas problemen med pandemin avta rejält.

Nu går matematikprofessor Tom Britton ut med en ny gissning om när flockimmuniteten inträder i Sverige.

Kanske redan om en vecka

Hans besked är att det sker inom två till tre veckor rapporterar DI.

– Om spridningen går ännu snabbare än nu kan det ske redan inom en vecka, säger Tom Britton till TT enligt tidningen.

Dillner håller med

Även professor Joakim Dillner vid Karolinska Institutet bedömer att smittspridningen avtar om redan en till två veckor om nuvarande spridningstakt fortsätter.

Det har varit många turer i Sverige kring när flockimmuniteten skulle inträffa.

Fel tidigare

I början av pandemin förutspådde Britton att flockimmuniteten skulle infalla redan i maj 2020 men prognoserna visade sig kraftigt felaktiga vilket Britton även tydligt redogjorde för i TV-rutan.

– Jag trodde att väsentligt fler skulle ha smittats, förklarade han för SVT.

Mörkertalet orsak

Två orsaker till att flockimmuniteten inte inträffade lika snabbt som han hade räknat med var att mörkertalet avseende antalet smittade inte blev lika stort som han trodde och att Sverige införde restriktioner snabbare än väntat vilket bromsade smittspridningen.

Omikron

Flockimmuniteten beror även på vilken variant av virus som är i omlopp och hur smittsamt det är. Den senaste omikronvarianten som visat sig extremt smittsam har ökat sannolikheten för snabbare flockimmunitet rejält och ligger bakom de nya prognoserna.

Även i Danmark

Danmark väntas nå flockimmunitet inom kort och landet var bland de första att få en snabb och hög smittspridning av omikron rapporterar Jyllands-Posten. Före årsskiftet var den danska smittspridningen högst i världen i relation till befolkningsmängden.

En kombination

– Orsaken till att Danmark sannolikt når flockimmunitet är kombinationen av stor samhällssmitta och hög vaccintäckning, enligt danska smittskyddsmyndigheten, Statens serum instituts, chefsepidemiolog Tyra Grove Krause.

Det leder till att det finns färre i samhället som är mottagliga för viruset, konstaterar TV2 Danmark.

Foto: CDC

Text: Redaktionen


Militären bekräftar – skarp insats vid Gotland

2024 04 22

Under söndagen noterades två kraftiga smällar i Visby på Gotland.

Händelserna väckte stor uppmärksamhet. Tidigt spekulerades det i att Försvarsmakten låg bakom smällarna, men varken Gotlands regemente P18 eller Försvarsmaktens vakthavande kommunikatör kunder bekräfta uppgifterna. Aktörerna uppgav dock att smällarna sannolikt berodde på stridsflygplan som brutit ljudvallen.

Under måndagen går flygvapnet ut med nya uppgifter om smällarna, som var så kraftiga att fönsterrutor började skallra.

Enligt flygvapnets kommunikationschef Louise Levin orsakades smällarna av två stridsflygplan, som genomförde en ”skarp insats”.

– Det var ingen övning utan en skarp insats. Det var en rote Jas 39 Gripen ur vår incidentberedskap som genomförde en incidentinsats, säger hon till tidningen Hela Gotland.

En så kallad rote är benämningen på ett par stridsflygplan som bildar en tät formation.

”Skarp insats”

Under söndagen framkom uppgifter om att smällarna var en del av en pågående militärövning på Gotland.  Louise Levin tillbakavisar uppgifterna.

– Nej, det var en skarp insats, men mer kan jag inte säga, säger flygvapnets kommunikationschef. 

”Ständigt beredda”

Flygvapnet genomför regelbundet insatser för att säkra Sveriges luftrum.

Det finns alltid stridsflygplan redo att lyfta från en bas någonstans i Sverige. Den så kallade incidentberedskapen handlar om att lösa skarpa uppgifter, inom såväl jakt och attack som spaning. Det kan även handla om att identifiera och dokumentera aktiviteter i närområdet, till exempel militära övningar, flygplan eller fartyg.

Efter Rysslands invasion av Ukraina har flygvapnet följt händelseutvecklingen noga.

– Risken för ett väpnat angrepp mot Sverige är på kort sikt fortsatt låg, men vi är ständigt beredda. Vi anpassar beredskapen och ligger alltid steget före vilket ger oss handlingsfrihet att agera vid uppkomna oförutsägbara händelser. Jag känner mig trygg i att vi har en god beredskap i det svenska flygvapnet och Försvarsmakten, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström i ett uttalande.

Foto: Försvarsmakten

Text: Redaktionen


Sänker skatten

2024 04 23

Regeringen överväger flera nya skattesänkningar.

Det uppger finansdepartementet på måndagskvällen.

– Inför budgetpropositionen för 2025 är det angeläget att flera skatteförslag kan förberedas genom remittering för att möjliggöra en samlad behandling av skatteförslag med budgeteffekter, framhåller departementet i ett uttalande.

Det handlar bland annat om följande förslag på skattesänkningar:

  • Sänkt skatt på arbetsinkomster
  • Sänkt skatt på pension
  • Sänkt flygskatt

– Inflationsbekämpningen har fungerat. Vi ser nu att inflationen sjunker på bred front och vi förväntas nå inflationsmålet i år. Inför arbetet med budgeten i höst är fokus att bygga ett rikare och tryggare Sverige.

–  Remisserna fokuserar primärt på tre områden, fortsätta stötta hushåll och företag som har det tufft, öka drivkrafterna till sparande och arbete, och att göra det enklare att driva företag i Sverige, säger finansminister Elisabeth Svantesson (M).

1 900 kronor

Enligt förslaget om sänkt skatt på arbetsinkomster föreslås det ordinarie jobbskatteavdraget förstärkas med 8,1 miljarder kronor.

Det skulle innebära att skatten i genomsnitt minskar med cirka 1 900 kronor per år för de som omfattas, uppger regeringen.

Pensionskatten föreslås sänkas genom att det förhöjda grundavdraget för personer som fyllt 66 år förstärks med totalt 1,84 miljarder kronor.

– I genomsnitt minskar skatten med ca 1 100 kronor per person och år för de som omfattas av förslaget om förstärkning av det förhöjda grundavdraget, framhåller regeringen.

Flygskatten föreslås sänkas med 39, 162 eller 259 kronor per passagerare – beroende på slutdestination för flygresan. 

SD måste ge grönt ljus

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2025.

Det är dock inte säkert att regeringen och Sverigedemokraterna går vidare med samtliga skattesänkningar som föreslås.

Finansminister Elisabeth Svantesson betonar att det ekonomiska läget, reformutrymmet, finansieringsbehovet och överläggningar mellan regeringen och SD kan komma att påverka om förslagen presenteras i höstbudgeten eller inte.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen