SÄPO: Flera personer gripna för terrormisstankar

2023 04 04

Fem personer har gripits misstänkta för stämpling till terroristbrott.

Det uppger Säpo i ett pressmeddelande.

Personerna greps vid en koordinerad insats i Eskilstuna, Linköping och Strängnäs.

– Den misstänkta brottsligheten bedöms ha internationella kopplingar till våldsbejakande islamistisk extremism, uppger Säpo.

Insatsstyrkan deltog

Insatsen genomfördes på tisdagsmorgonen.

Vid ingripandet tog Säpo stöd av polisens Nationella insatsstyrka.

Gripandet kopplas till den ökade hotbilden mot Sverige, som uppstått efter Rasmus Paludans koranbränning utanför den turkiska ambassaden i januari.

– Säkerhetspolisen behöver ofta gå in tidigt för att avvärja ett hot. Vi kan inte vänta på att ett brott ska fullbordas innan vi agerar.

– Det aktuella ärendet är ett av flera som Säkerhetspolisen arbetat med efter protesterna som riktades mot Sverige i samband med den uppmärksammade koranbränningen i januari och där internationella uppmaningar om attentat förekommer, säger Susanna Trehörning, biträdande enhetschef för kontraterrorism på Säkerhetspolisen.

Planer på terroristbrott

De fem personerna som har gripits misstänks för planer på terroristbrott i Sverige.

Säpo bedömer inte att ett attentat var nära förestående, men betonar att insatsen har skett efter ett omfattande underrättelse- och utredningsarbete med stöd av bland annat Polismyndigheten.

Förundersökning har inletts

De fem gripna personerna har anhållits av åklagare misstänkta för stämpling till terroristbrott.

– Stämpling innebär att en person i samråd med annan beslutar att begå ett brott, försöker förmå någon annan att genomföra ett brott eller åtar sig att utföra ett brott, framhåller Säpo.

Förundersökningen bedrivs av Säkerhetspolisen under ledning av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.

Foto: Säpo

Text: Redaktionen