Flera partier välkomnar att Tyskland stoppar Nord Stream 2

2022 02 24

Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern är mycket positiva till beskedet att det ryska drömprojektet Nord Stream 2 nu stoppas.

Tysklands regering med den nyvalda socialdemokratiska förbundskanslern Olaf Scholz i spetsen har meddelat att den nya gasledningen mellan Ryssland och Tyskland stoppas.

Beroende av rysk gas

Orsaken är Putinregimens allt mer aggressiva agerande mot Ukraina som fått Europa att sjösätta en rad sanktioner mot den ryska diktaturen.

Ett stort problem är dock att EU gjort sig beroende av rysk gas för sin energi och elektricitet och beroendet förvärrades ytterligare i samband med Nord Stream 2, som är färdigbyggd men inte tagen i bruk ännu.

Sänder klar signal

– Nu är det upp till det internationella samfundet att svara på denna orättfärdiga och obegripliga handling av Rysslands president. För att sända en klar signal till Moskva att detta agerande inte kan ske utan konsekvenser, säger Tysklands regeringschef Olaf Scholz.

MP vill stoppa rysk import

I Sverige reagerar flera partiledare positivt på att Nordstream 2 stoppas.

– Bra att Tyskland stoppar Nord Stream 2. Mer beroende av rysk gas är det sista Europa behöver. Dags att stoppa import av rysk olja och uran också, anser Miljöpartiets ledare Per Bolund.

Europas beroende skadligt

Även Vänsterpartiet anser att Tysklands agerande är välkommet.

– Europas beroende av Putins gasleveranser skadar möjligheterna att agera kraftfullt mot Ryssland. Tysklands besked om att stoppa gasledningen Nord Stream 2 är därför välkommet, framhåller Nooshi Dadgostar (V).

Putins aggressioner

– Ukrainas rätt att själva bestämma över sin framtid är ovillkorlig. Putins aggressioner utgör ett flagrant brott mot folkrätten. Därför är utökade sanktioner mot Ryssland helt nödvändiga i detta läge, anser hon.

Liberalerna applåderar

Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro är mycket positiv till Tysklands besked.

– Tyskland stoppar - äntligen - Nordstream2. När Putin angriper Europa ska det kosta honom, rejält. Ingen sanktion mot Ryssland är för tuff, framhåller Karin Karlsbro (L).

Vansinne med rysk olja

Centerns energipolitiska talesperson Rickard Nordin är också positiv.

– Välkommet att Tyskland nu stoppar Nord Stream 2. Det är dumt, onödigt, och säkerhetspolitiskt vansinne att köpa rysk energi oavsett om det är gas, olja eller uran.

Miljöpartiets energipolitiska talesperson Lorentz Tovatt anser att det tyska beskedet är ett stort steg i rätt riktning.

– Väldigt välkommet att Tyskland nu stoppar Nord Stream 2. Befria oss från ryskt energiberoende!

Foto: Agnes Johanson, Miljöpartiet resp, Anna Tärnhuvud, Vänsterpartiet


Kraftig branschvarning – 800 000 kan förlora jobbet

2023 12 09

Staten måste omedelbart agera för att rädda 800 000 personers arbete.

Den kraftiga varningen kommer nu i samband med en omfattande omställning inom industrin.

Om en sådan överhuvudtaget ska vara möjlig krävs inte bara fossilfri och leveranssäker el – det krävs också till konkurrenskraftiga priser.

– Det är en förutsättning för Sveriges roll som ledande industrination och alldeles avgörande för de 800 000 personer som jobbar i industrin, framhåller arbetsgivarorganisationen IKEM, Innovations- och kemiindustrierna i Sverige, i ett pressmeddelande.

Vädjar till statsministern

Varningen kommer efter att Industrirådet, som representerar samtliga parter inom industrin, släppt rapporten “Elektrifiering är nyckeln till framgång”.

I rapporten lyfts det fram förslag på reformer – som ska innebära snabba och kraftiga utbyggnader av elproduktion och elnät i Sverige.

Nu vädjar IKEM till statsministern och regeringen att agera.

– Om staten inte möter behovet så riskerar företagen att tvingas lämna Sverige, säger Malin Johansson, energi- och klimatansvarig i organisationen.

– Det är en stor riskfaktor för de 800 000 personer som jobbar i industrin, och ytterligare 80 000 i underleverantörsledet.

Två alternativ

IKEM understryker att det är helt avgörande för näringslivet att genomgå klimatomställningen.

Men som läget ser ut just nu ser man bara två scenarier utspela sig.

– Antingen tar staten ansvar för svensk elförsörjning genom en kraftig utbyggnad av näten, säger Malin Johansson

– Då kan en konkurrenskraftig och grön industri blomstra. 50 000 nya jobb kommer att skapas och Sverige kan upprätthålla sin roll som ledande industrination, säger Malin Johansson.

"Regeringen ska inte förvänta sig"

Det andra alternativet är betydligt värre, enligt IKEM, och innebär stora konsekvenser.

– Men får företagen inte den fossilfria el som krävs, som kemiindustrin i Västra Götaland, så blir det heller ingen omställning, betonar organisationens klimatansvariga vidare.

– Då ska regeringen inte heller förvänta sig att företagen kommer kunna investera och finnas i Sverige, avslutar Malin Johansson.

Foto: Armin Dröge Regeringskansliet

Text: Redaktionen


UPPGIFTER: Betydande förändring för användare av Swish

2023 12 08

Den som vill använda betalningsappen Swish för större betalningar kan behöva tänka om.

Mycket tyder på att det kommer att bli betydligt svårare att höja sin Swishgräns.

Detta eftersom antalet bedrägeriförsök via Swish har ökat markant.

Nu kan Sverige storbanker tvingas att agera och ändra sina rutiner för betalningsappen.

Det framhåller Hans Lindberg, som är vd på Svenska bankföreningen.

– Jag skulle gissa att vi får se mer åtstramning, att det blir svårare för bankkunderna att höja sina Swishbelopp. Det måste finnas mer trögheter än det finns i dag, säger han till SR Ekot.

Stämningsansökan mot Nordea

Hans Lindbergs nya bedömning presenteras endast en dag efter att Konsumentombudsmannen, KO, lämnat in en stämningsansökan mot Nordea med anledning av att en kund lurats att swisha över 100 000 kronor till en bedragare.

Nordeakunden John-Erik blev uppringd av en bedragare som påstod att han utsatts för id-kapning och att 100 000 kronor hade försvunnit från hans bankkonto.

Bedragaren hävdade att det enda sättet att få tillbaka pengarna var att göra en ”makuleringstransaktion” via Swish. Numret som angavs för Swish-överföringen visade sig dock kontrolleras av bedragaren. Pengarna gick därmed förlorade.  

Nu ska KO pröva om mannen kan ha rätt till ersättning från Nordea.

– För att få John-Eriks sak prövad av domstol har KO beslutat att bevilja så kallat KO-biträde och där talan nu har väckts vid Stockholms tingsrätt, framhåller man i ett uttalande.

Ändrade villkor kunde stoppat bedragaren

Svenska bankföreningens Hans Lindberg anser att nya Swishrutiner för storbankerna skulle kunna förhindra bedrägerier som det som John-Erik utsattes för.

– Vid en transaktion på över 5 000 spänn borde bankerna reagera och kräva att kunden måste ta kontakt för att kunna genomföra betalningen, säger han till radion.

Fakta KO-biträde

- KO-biträde innebär att myndigheten går in som konsumentens ombud i en tvist mot ett företag och att staten står för rättegångskostnaderna om konsumenten skulle förlora målet.

- KO-biträde är en ovanlig åtgärd och något som myndigheten bara beviljar när ett fall är av stor principiell betydelse.

Källa: Konsumentverket

Foto: Swish 

Text: Redaktionen