SVERIGE: Flera kommuner saknar livsviktig krisplan

2022 12 13

Flera kommuner saknar en krisplan för hur de ska agera om dricksvattnet slås ut i händelse av en kris eller ett krig.

I dag saknar 25 kommuner Sverige en nödvattenplan, rapporterar SR Ekot med hänvisning till en kartläggning från branschorganisationen Svenskt vatten.

– Utan vattenförsörjning är ett land totalt rökt, och det går fort, säger Pär Dalheim, vd på Svenskt vatten, till radiokanalen.

Organisationen har kartlagt 177 kommuner.

Kartläggningen visar att 25 kommuner saknar en nödvattenplan och att nästan hälften av kommunerna saknar kunskap om vilket behov av nödvatten det finns i kommunen.

Dålig planering kan straffa sig.

Det understryker Pär Dalheim.

– Det skulle skapa någon form av kaos där människor helt enkelt försöker roffa åt sig bäst man kan. I slutändan så kan det såklart bli ett hälsoproblem om det uppstår panik och man endast får tag på dåligt vatten, vilket kan leda till att man blir väldigt sjuk. Det finns ett stort jobb att göra och nu måste man tillföra de resurser som behövs för att fixa det här, säger han till SR Ekot.

Tydliga direktiv

Flera myndigheter betonar att tillgång till vatten är extra viktigt om krisen kommer.

Livsmedelsverkets uppmanar samtliga kommuner att upprätta nödvattenplaner.

– I en kritisk situation då många ska förses med nödvatten måste kommunledningen göra prioriteringar för att de mest sårbara och samhällsviktiga verksamheterna tidigt ska få dricksvatten, skriver myndigheten.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, framhåller att brist på vatten är mycket allvarligare än brist på mat.

– Minst tre till fem liter vatten per person behövs varje dag. Det räcker till dryck och det allra nödvändigaste de första dagarna, sedan behövs det mer. Har du hund, katt eller smådjur går det åt vatten även för dem, framhåller MSB.

Myndigheten flaggar även för att förorenat vatten är den vanligaste smittspridaren av mag- och tarmsjukdomar i en krissituation.

– Om det finns misstanke om att kranvattnet innehåller bakterier, virus eller parasiter kan du behöva rena det. Detsamma gäller för vatten du har hämtat ute, eller om du använder snö och is. Det ska kokas innan du kan dricka det eller använda det i matlagning, uppger MSB.

Fakta vatten vid kris 

MSB:s checklista för tillgång till vatten vid kris: 

  • Dunkar, gärna med tappkran
  • Flaskor
  • Hinkar med lock
  • PET-flaskor att frysa vatten i (fyll inte ända upp, då spricker flaskan)
  • Mineralvatten
  • Kokmöjlighet

Källa: Myndigheten för beredskap, MSB

Foto: MSB

Text: Redaktionen