SVERIGE: Flera akutmottagningar slår larm

2022 12 19

Situationen på flera akutmottagningar runt om i landet blir allt mer pressad.

Anja Steiber, pressansvarig på Södersjukhuset I Stockholm, jämför situationen med början av pandemin. 

– Antalet covidpatienter har ökat till över hundra, vilket närmar sig de nivåer vi såg under pandemins första våg, säger hon till Aftonbladet.

Södersjukhuset är ett av flera sjukhus som drabbats hårt av en ökad smittspridning av covid-19, RS-viruset och säsongsinfluensan. Sjukhuset har gått upp i stabsläge och tvingats ställa in planerade operationer för att kunna hantera situationen.

I Region Kronoberg har sjukvården även gått upp i stabsläge.

– Det är ett väldigt stort inflöde av patienter och många som behöver läggas in. Belastningen på akuten har varit väldigt stor, och även på andra vårdavdelningar, säger Florence Eddyson Hägg, sjukhuschef i regionen, i ett pressmeddelande.

Kronoberg flaggar för att en drastisk ökning av antalet fall av covid-19 pressar sjukvården. 

– Vi har en kraftigt ökande smittspridningen av covid-19 just nu. På 2–3 veckor har vi haft mer än en tredubbling av antalet fall i de grupper som provtas, säger smittskyddsläkare Christian Blomkvist.

Region Kronoberg  har tvingats ställa in  planerade operationer och tillföra mer resurser till akuten.

– De resurser vi har måste vi använda på klokast möjliga sätt. Vi måste prioritera de svårast sjuka nu, till exempel cancerpatienter och akuta patienter, säger Florence Eddyson Hägg.

Göteborg och Umeå slår larm

Läkare i Göteborg och i Umeå beskriver en liknande situation, rapporterar Aftonbladet.

I Göteborg har RS-viruset fått stor spridning. Trycket på barnsjukvården har ökat och planerad vår har fått ställas in. 

Katrin Adrian, överläkare vid barnakuten på Drottning Silvias barnsjukhus, larmar om att rummen med syrgasuttag inte räcker till.

– Det är väldigt många som är sjuka, behöver syrgas och har svårt att orka äta, säger hon till GP.

”Får inte vara naiva”

Johan Styrud, ordförande i Stockholms läkarförening, ser en tydlig fara med en ökad spridning av covid-19.

Även om de flesta covidpatienter skrivs ut relativt snabbt ökar belastningen på sjukvården markant när smittspridningen skenar iväg.

De inlagdas vård kräver stora insatser av en redan hårt pressad personal. Dessutom riskerar personalen att smittas.

Enligt Johan Styrud är flera av de inlagda covidpatienterna unga.

 Han skickar en tydlig uppmaning till åldersgruppen.

– Att så många som 14–15 procent av befolkningen över 18 år inte är vaccinerade är inte bra. Bara för att man är ung och pigg får man inte vara naiv. Att så många av dem tvingas läggas in kunde ha undvikits, säger Johan Styrud till SvD.

Foto: H. Jade

Text: Redaktionen