Fler svenskar kan krigsplaceras

2022 11 04

Fler svenskar ska tjänstgöra militärt under höjd beredskap.

Det säger Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) i en intervju med SR Ekot.

Ministern vill se en ökning av antalet krigsplacerad.

– Vi kommer behöva se en framtid där fler svenskar har en krigsplacering därför att det är ett viktigt planeringsverktyg, säger Carl-Oskar Bohlin till SR.

Hur många det handlar om kan han inte svara på i nuläget.

– Jag kan inte ge ett antal här och nu.

Återinförd civilplikt

Vidare anser ministern att civilplikten ska återinföras ”i någon form”.

Ett sådan beslut skulle i korthet innebära att svenska medborgare i stället för att göra militär värnplikt utbildas inom samhällsviktiga instanser vid höjd beredskap eller krig – till exempel inom räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård.

– Det kommer vara nödvändigt i någon form för att få det civila försvaret att leverera på den nivå som vi förväntar oss, säger Carl-Oskar Bohlin till SR. 

En majoritet i riksdagen är för ett återinförande. Trots detta kan Carl-Oskar Bohlin inte ge ett besked om hur eller när ett återinförande av civilplikten kan bli verklighet.

– Vi kommer att titta på det i djupare detalj. Frågan kommer att behöva utredas, men ett återinförande är en målsättning. 

Nya skyddsrum

En statlig utredning, som bland annat tillsattes för att se över skicket på Sveriges skyddsrum, kommer att presenteras på måndag.

Ministern för civilt försvar är tämligen säker på att nya skyddsrum kommer att byggas i framtiden.

– Jag tror man kommer att föreslå en ökning av antalet skyddsrumsplatser, säger han till SR.

Fakta totalförsvarsplikt

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt inom det militära försvaret.
  • Civilplikt inom till exempel räddningstjänsten eller Försvarsmakten.
  • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.
  • Källa: Krisinformation

Fakta krigsplacering

  • Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap.
  • Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.
  • Krigsplaceringen upphör vid avslutad anställning. Detta gäller däremot inte om regeringen har beslutat om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt. Då har man inte rätt att sluta sin anställning.
  • Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Foto: Nato 

Text: Redaktionen


Nya regler när du går på restaurang – ska gälla i hela landet

2024 04 20

Ett nytt krav kommer att ställas på Sveriges restauranger.

Det meddelar landsbygdsminister Peter Kullgren (KD).

Kullgren har gett Livsmedelsverket i uppdrag att ta fram föreskrifter om att restauranger och storhushåll måste informera gäster om ursprungsland för kött.

– Många konsumenter vill göra medvetna val om maten de äter och då är god information en förutsättning.

– Regeringen vill därför att konsumenter ska få veta var kött som serveras på restauranger kommer ifrån. Det är bra för djurvälfärden och Sveriges självförsörjningsförmåga, säger ministern.

Kullgren tillägger att det ska vara ”lika enkelt att få veta var köttet kommer ifrån på en restaurang som i en butik”.

Nuvarande regelverk fastslår att butiker måste redovisa ursprungsland för kött, men ett liknande krav finns ej för restauranger.        

Så kan gäster informeras  

Livsmedelsverket ska redovisa sitt uppdrag 15 december.

De nya kraven ska gälla i hela landet och berör färskt, kylt, fryst och malet kött av nöt, svin, får, get och fjäderfä som används som ingrediens i måltider som serveras på restauranger och i storhushåll.

–  Detta är en angelägen fråga för såväl konsumenter som för svenska lantbrukare, framhåller regeringen i ett uttalande.  

Vidare uppger regeringen att en utgångspunkt också är att den administrativa bördan för företagen, kommuner och regioner ska vara så liten som möjligt, samt att det ska det finnas flexibilitet i hur informationen om ursprungsland delges.

– Till exempel genom att informationen kan lämnas muntligt när den efterfrågas av konsumenten, meddelar regeringen.

Nya regler för hämtmat

Sedan tidigare har nya krav för restaurangers hantering av hämtmat införts. 

De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari. 

LÄS MER HÄR:

Nya regler för hämtmat – det här gäller

Foto: A. Haney

Text: Redaktionen


Arla ger besked om de nya korkarna

2024 04 20

Arla tror sig ha en förklaring gällande kritiken mot de nya korkarna.

Under den senaste tiden har fastsittande korkar på mjölkkartonger varit hett omdebatterade.

Många har velat se en återgång till tidigare versioner, medan andra inte lägger någon större vikt vid förändringen.

Arla, som är en av aktörerna som genomfört förändringen på sina produkter, tror sig kunna ge ett besked om anledningen till kritiken.

Det rapporterar Sveriges Radio.

Geografiska skillnader

Vad gäller mjölken från Arla så tycks ilskan mot de fastsittande korkarna vara mer intensiv söder om Stockholm.

Presschef Max Wallenberg menar att det hela kan ha att göra med geografiska skillnader.

– Om du bor i Stockholm eller uppåt i landet så har du en kork som många tycker fungerar lite bättre, och bor du längre ner i landet så är det en kork som många tycker funkar lite sämre, säger han till SR.

Får fler klagomål

Arla får in fler klagomål från södra Sverige än från Stockholm och norrut.

– Det beror helt enkelt på var paketen produceras, vid vilket mejeri de görs. Den här korken som har fått mycket kritik, där behöver man trycka till så att det blir ett klick, annars fastnar korken och så får man mjölk överallt.

Därför infördes korkarna

De nya korkarna har införts i samband med att en ny EU-lag klubbas igenom.

– Plastlock från dryckesförpackningar är en av de vanligaste orsakerna till nedskräpning och några av de främst förekommande plastprodukterna upphittade under strandstädningar, förklarar Arla.

– Från och med juli 2024 införs ny lagstiftning från EU som kräver att alla korkar ska sitta fast vid dryckesförpackningar upp till tre liter. 

– För att kunna möta de nya kraven, har vi på Arla redan startat arbetet med att anpassa mejerierna till den nya förpackningsdesignen.

Ska sitta fast

Den nya EU-lagen är klar och tydlig vad gäller återvinningen.

– Enligt EU:s direktiv ska plastlocket sitta fast på förpackningen under hela förpackningens livslängd. Det betyder att hela förpackningen sorteras som pappersförpackning.

Foto: MarcusOscarsson.se

Text: Redaktionen