Fler svenskar kan krigsplaceras

2022 11 04

Fler svenskar ska tjänstgöra militärt under höjd beredskap.

Det säger Sveriges minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) i en intervju med SR Ekot.

Ministern vill se en ökning av antalet krigsplacerad.

– Vi kommer behöva se en framtid där fler svenskar har en krigsplacering därför att det är ett viktigt planeringsverktyg, säger Carl-Oskar Bohlin till SR.

Hur många det handlar om kan han inte svara på i nuläget.

– Jag kan inte ge ett antal här och nu.

Återinförd civilplikt

Vidare anser ministern att civilplikten ska återinföras ”i någon form”.

Ett sådan beslut skulle i korthet innebära att svenska medborgare i stället för att göra militär värnplikt utbildas inom samhällsviktiga instanser vid höjd beredskap eller krig – till exempel inom räddningstjänst, barnomsorg och sjukvård.

– Det kommer vara nödvändigt i någon form för att få det civila försvaret att leverera på den nivå som vi förväntar oss, säger Carl-Oskar Bohlin till SR. 

En majoritet i riksdagen är för ett återinförande. Trots detta kan Carl-Oskar Bohlin inte ge ett besked om hur eller när ett återinförande av civilplikten kan bli verklighet.

– Vi kommer att titta på det i djupare detalj. Frågan kommer att behöva utredas, men ett återinförande är en målsättning. 

Nya skyddsrum

En statlig utredning, som bland annat tillsattes för att se över skicket på Sveriges skyddsrum, kommer att presenteras på måndag.

Ministern för civilt försvar är tämligen säker på att nya skyddsrum kommer att byggas i framtiden.

– Jag tror man kommer att föreslå en ökning av antalet skyddsrumsplatser, säger han till SR.

Fakta totalförsvarsplikt

Det finns tre typer av totalförsvarsplikt:

  • Värnplikt inom det militära försvaret.
  • Civilplikt inom till exempel räddningstjänsten eller Försvarsmakten.
  • Allmän tjänsteplikt som bara gäller vid höjd beredskap.
  • Källa: Krisinformation

Fakta krigsplacering

  • Att vara krigsplacerad innebär att en person är ianspråktagen av en organisation för att tjänstgöra under höjd beredskap.
  • Skyldigheten att tjänstgöra inträder när regeringen beslutar om höjd beredskap och allmän tjänsteplikt.
  • Krigsplaceringen upphör vid avslutad anställning. Detta gäller däremot inte om regeringen har beslutat om höjd beredskap och om allmän tjänsteplikt. Då har man inte rätt att sluta sin anställning.
  • Källa: Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB

Foto: Nato 

Text: Redaktionen