Finländare uppmanas agera inför resor till Sverige

2023 08 25

Finlands ambassadör i Stockholm kommer nu med en oväntad uppmaning.

Vanligtvis är det bara finländare som tar sig till länder i kris eller med stor risk för naturkatastrofer som gör en reseanmälan via utrikesministeriets webbtjänst.

Det finska utrikesdepartementet har inte ändrat reserekommendationerna till Sverige, och de uppmanar resenärer att lyssna på de svenska myndigheternas råd.

Nu går dock Finlands ambassadör i Stockholm, Maimo Henriksson, ut med en tydlig uppmaning till finländska resenärer.

Det rapporterar Hufvudstadsbladet.

“Bra om vi vet”

På grund av det rådande terrorhotet i Sverige menar Henriksson att finländare bör göra en reseanmälan innan avfärd till Sverige.

– Utrikesministeriet uppmuntrar alla finländare att göra reseanmälningar när man rör sig utanför Finland. Det gäller också för finländare som kommer till Sverige. Händer det något är det bra om vi vet vilka som är här, säger han.

Samtidigt bekräftar Finlands utrikesdepartment att allt fler finländare även gör sådana anmälningar, och att fler frågor kommer in om säkerhetsläget.

Tidigare terrordåd

Henriksson nämner bland annat terrordåd i Bryssel, Madrid, Paris, Nice och London som anledningar till vaksamhet.

– En reseanmälan gör att vi mycket enkelt kan komma i kontakt med dem som befinner sig i landet. Sedan tidigare vet vi att det har inträffat terrordåd i många europeiska storstäder, fortsätter han.

Höjt hotnivån

På grund av det rådande säkerhetsläget i Sverige har Säkerhetspolisen beslutat för att höja terrorhotnivån från tre till fyra på en femgradig skala.

– Sverige har gått från att vara ett så kallat legitimt mål till ett priori­terat mål för terrordåd. Våra myndig­heter, inte minst just Säpo och Polisen, arbetar hårt för att garantera säker­heten i Sverige och vi vet att planerade dåd har avvärjts, förklarar regeringen.

Intressen hotas

Säkerhetsläget ställer till det på många sätt för Sveriges både inom landet och utrikes.

– Även utom­lands hotas svenska intressen.

Foto: Försvarsministeriet Finland

Text: Redaktionen