SVERIGES EKONOMI: Finansinspektionen pekar ut konkret hot

2023 05 30

Hoten mot den finansiella stabiliteten i Sverige har ökat.

Det uppger Finansinspektionen, FI, i sin senaste stabilitetsrapport.

–  Det finns en förhöjd risk för att det ska bli stökigt på finansmarknaden. Vi har ännu inte sett de fulla effekterna av den räntehöjning som skett globalt. Vår bedömning är att det finns god motståndskraft i det svenska finansiella systemet med välkapitaliserade banker, säger FI:s generaldirektör Daniel Barr.

– Men vi behöver följa utvecklingen och vara på tårna, tillägger han.

Pekar ut hot

Särskilt utsatta är de svenska fastighetsbolagen.

Enligt FI har riskuppbyggnaden i den kommersiella fastighetssektorn varit stor de senaste åren.

Den stora riskuppbyggnaden  riskerar att skapa svallvågor. 

Daniel Barr har tidigare påpekat att problem på fastighetsmarknaden ofta leder till finanskriser – till exempel var det hårt skuldsatta fastighetsbolags uteblivna betalningar som föranledde finanskrisen i början av 1990-talet.

Tydliga direktiv

I dag är många fastighetsbolag i Sverige hårt pressade. 

– Där har belåningen ökat snabbt de senaste åren till följd av låga räntor. Flera högt belånade fastighetsföretag behöver nu minska sin skuldsättning i ett pressat läge, skriver Finansinspektionen.

Daniel Barr går nu ut med tydliga direktiv till svenska fastighetsbolag.

– Flera högt belånade fastighetsföretag behöver minska sin skuldsättning. Det kan de exempelvis göra genom att ta in mer eget kapital, sälja av tillgångar och använda vinster till att amortera på sina skulder.  

I dag har Sveriges storbanker stora exponeringar mot fastighetssektorn.

Trots detta bedömer FI att bankerna kan hantera de utmaningar som väntar.

–  Bland annat till följd av de kapitalkrav som FI lagt på bankerna, framhåller myndigheten.

Står inför en kris

De senaste åren har många svenska fastighetsbolag finansierat en kraftig tillväxt med så kallade värdepapper, företagsobligationer.

Men många obligationer förfaller de närmaste åren. Då kan fastighetsbolagen stå inför en kreditkris. Räntorna har stigit till nivåer som gör att finansiering via företagsobligationer inte längre är ett alternativ för många bolag.

Då väntas fastighetsbolagen be bankerna om lån.

Ett scenario som Daniel Barr har varnat för.

Han har uppmanat bankerna att vara ”försiktiga”.

– De kommersiella fastighetsbolagen är satta under hård press nu. De har vuxit kraftigt, de är högt belånade och de pressas av höga räntor, en makroekonomisk tillbakagång och fallande fastighetspriser, sa FI:s generaldirektör till SvD i mitten av förra veckan.

Foto: R. Ledbetter

Text: Redaktionen