Fick vänta – tvååring dog

2023 07 21

Ett sjukhus i Norrköping anmäls.

Anmälan upprättas efter ett mycket tragiskt händelseförlopp som slutade med att ett barn på blott två år miste livet.

Det rapporterar P4 Östergötland.

Problem med andningen

Sjukhuset det gäller är Vrinnevisjukhuset i Norrköping, länssjukhuset för östra Östergötland med drygt 170 000 invånare.

Tvååringen hade förts till sjukhuset med anledning av ökande andningsbesvär. 

Man upptäckte även problem med magen.

"Fördröjd vård"

Till saken hör att barnet sedan tidigare blivit opererad för hjärtfel och även gått igenom en operation för sina bukproblem.

När andningssvårigheterna blev värre och barnet kom till sjukhuset togs beslut om akut operation, men läget var så illa att det inte gick att rädda livet på tvååringen.

Den akuta situationen hade uppstått på grund av "fördröjd vård”, framhåller P4 Östergötland.

Kunde ha undvikits

Nu anmäler sjukhuset sig själva i form av en så kallad lex Maria-anmälan.

En sådan anmälan upprättas enligt patientsäkerhetslagen om en person utsatts för en vårdskada som kunde ha undvikits.

Det är chefsläkaren Erik Stenkvist vid Vrinnevisjukhuset som har gjort och skrivit under den aktuella anmälan.

– 2-årigt barn med medfött opererat hjärtfel samt tidigare bukoperation och andningsunderstöd, söker på grund av ökande andningsbesvär och efterhand noteras även problem med magen, skriver Erik Stenkvist i anmälan som rubricerats med “fördröjd diagnos”.

– Händelseförloppet leder med fördröjning till urakut kirurgi, men barnets liv går ej att rädda. Internutredning samt handlingsplan har upprättats.

Ska lära sig av misstagen

Syftet med bestämmelserna kring lex Maria är att sjukvården ska lära sig av misstagen för att inte upprepa samma sak i framtiden.

– På så sätt vill man förhindra att andra skadas inom vården, förklarar Vårdguiden 1177.

Bakgrunden till själva namnet är en incident som ägde rum 1936.

Fyra patienter på Maria sjukhus i Stockholm dog då efter att ha felbehandlats genom injektioner med desinfektionsmedel när de skulle ha bedövningsmedel.

Foto: S. Bughdaryan

Text: Redaktionen