Farlig smitta sprids – uppmaning till alla hundägare

2023 05 04

Mängden råttor i Sverige har ökat kraftigt det senaste året.

Det indikerar ny statistik från Anticimex. 

Under 2022 fick Anticimex 982 710 larm om fångst av råtta. Motsvarande siffra för 2021 var 754 656.

Det innebär att fångsterna av råttor ökade med 30 procent under fjolåret.

– Det finns mycket råttor i Sverige och vi behöver arbeta för att hålla dem borta från miljöer där de orsakar problem för människor, säger Håkan Kjellberg, global skadedjursexpert på Anticimex.

– Ökningen av fångster beror delvis på att vi har placerat ut fler digitala fällor, men vi kan inte utesluta att råttproblemen har ökat i Sverige, tillägger experten.

Kan skapa stora problem

På sin hemsida skriver Anticimex att råttor kan skapa stora problem för både djur och människor.

– De  kan orsaka stor skada i byggnader när de gnager sönder inventarier, elledningar och isolering, framhåller företaget.

Ett annat stort, råttrelaterat problem är att skadedjuren sprider smitta via urin och avföring.

Bland annat sprider flera råttor bakteriesjukdomen leptospiros.

En smitta som kan döda hundar.

Finns vaccin

I takt med att råttorna ökar, så ökar även risken för att fler hundar smittas.

Hundägare som är oroliga uppmanas att vaccinera sina husdjur.

Det berättar Tom Lindgren, servicechef på Anticimex, för P4 Blekinge.

– Många hundägare har vaccinerat sina hundar under vintern och våren mot sjukdomen som råttor sprider, säger han till radiokanalen i Blekinge. 

I landskapet i södra Sverige syns samma trend som i resten av landet.

Antalet fångade råttor har ökat markant.

Under 2022 fångades över 16 000 råttor i Blekinge.

”Trivs när det är varmare”

I framtiden, i takt med att temperaturen stiger, kan antalet fall av leptospiros öka. 

Ett varmare klimat kan leda till en ökad spridning av bakteriesjukdomen.

Det förklarar veterinären Karin Råberg, chef på Anicura Blekinge.

– Bakterien trivs när det är varmare, så när vi får en ökad snittemperatur så finns det en risk att sjukdomen ökar, säger hon till P4 Blekinge.

Fakta leptospiros

- Leptospiros är en bakteriesjukdom som kan drabba både människor och djur.

- Infektion hos hund orsakar oftast inte sjukdom, men i en del fall utvecklas allvarlig, till och med dödlig sjukdom hos nyligt infekterade hundar.

- Leptospiros är hos hund liksom hos andra djur en anmälningspliktig sjukdom.

- Bakteriesjukdomen förekommer i princip i hela världen. Infektion och utvecklande av sjukdom hos hund är mer frekvent i varmare klimat men ses även i Sverige.

Källa: Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA

Foto: T. Kopel

Text: Redaktionen