Fågelinfluensa har konstaterats i Sverige

2023 03 22

Fågelinfluensa har konstaterats på en avelsanläggning i Kävlinge kommun, Skåne. 

Det uppger Jordbruksverket med hänvisning till provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA.

– Utbrottet har skett på en avelsanläggning med knappt 22 000 djur i Kävlinge kommun, smittan misstänks ha kommit in i anläggningen genom spridning från vilda fåglar, framhåller Jordbruksverket.

Vidare uppger myndigheten att samtliga djur kommer att avlivas och att byggnaderna på gården ska saneras.

Jordbruksverket har även upprättat restriktionsområden där särskilda restriktioner gäller för fjäderfäanläggningar.

– Detta är det första fallet med fågelinfluensa på en kommersiell anläggning den här säsongen. Det har hittills varit en relativt lugn säsong för Sveriges del, men faran är inte över. Nu när flyttfåglarna kommer tillbaka är det extra viktigt att man är fortsatt noggrann med sina hygienrutiner för att undvika att få in smittan till sina djur, säger Katharina Gielen, smittskyddschef på Jordbruksverket.

Enstaka fall hos människor

Varianten av fågelinfluensan som fått spridning benämns som H5N1. Virusvarianten har cirkulerat i Europa och Sverige sedan 2020.

– Trots enstaka rapporter om fall hos människor görs fortfarande bedömningen av Europeiska smittskyddsmyndigheten (ECDC) att risken för smitta till människa generellt är låg, betonar Jordbruksverket.

Uppmanar djurägare

Efter smittutbrottet går Jordbruksverket ut med en skarp uppmaning till allmänheten och i synnerhet till djurägare.

Myndigheten betonar att det är viktigt att ha goda smittskyddsrutiner för att förhindra vidare spridning av viruset.  Man bör även i möjligaste mån undvika direkt och indirekt kontakt med vilda fåglar.

– Viktigt att tänka på är att viruset kan finnas i spillning från vilda fåglar. Djurägare ska vara uppmärksamma och ta kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd, framhåller Jordbruksverket.

–  Även om fågelinfluensasituationen i Sverige varit mer gynnsam under säsongen 2022–2023 än under föregående säsonger är situationen i Europa och globalt fortsatt mycket problematisk. I Europa har antalet fall hos vilda fåglar ökat under de senaste månaderna, och skrattmåsar har varit särskilt drabbade. SVA bedömer därför att det under de kommande veckorna föreligger en risk för ökad smittspridning i samband med vårflytten, säger Malin Grant, epidemiolog på SVA.

Foto: Folkhälsomyndigheten och SVA resp Finn Mund

Text: Redaktionen