Explosion av smitta i världens näst folkrikaste land

2022 01 30

I dag måndag har 180 000 nya smittfall registrerats i Indien och det är 20 gånger fler än för två veckor sedan.

Smittspridningen formligen exploderar i världens näst folkrikaste land.

Intensiv ökningsfas

– Det är troligt att Indien drabbas av en explosiv ökning avseende dagliga smittfall men den intensiva ökningsfasen blir relativt kortvarig, uppger Cambridgeprofessorn Paul Kattuman enligt Economic Times.

Oron är stor för hur landet ska klara av ökningen.

En halv miljon dödsfall

Indien har redan drabbats av 484 000 dödsfall och 36 miljoner indier har smittats så här långt i pandemin. Samtidigt har landets vaccinationskampanj gått betydligt bättre än i många andra länder. 45 procent av befolkningen har fått två doser och ytterligare 18 procent har fått sin första dos, enligt Our World in Data.

Nya restriktioner

Nu inleder landet vaccineringen av den tredje dosen till utvalda riskgrupper men många väntas få dosen för sent då omikronvarianten nu sveper över landet.

För att motverka smittspridningen införs nu begränsat besöksantal för restauranger och barer och begränsade öppettider. Vissa distrikt har även stängt skolor och biografer och infört maxtak för folksamlingar.

Val i fem delstater

I februari och mars går fem olika delstater till val runt om i Indien och valkampanjen med tillhörande massmöten är i full gång. De politiska stormötena väntas leda till omfattande smittspridning då tiotusentals deltagare utan munskydd deltar, rapporterar Al Jazeera.

Delstaterna är Uttar Pradesh, Punjab, Uttarakhand, Goa och Manipur.

Hårt drabbat

Likheterna är stora med förra årets valkampanj som bidrog till att deltavarianten snabbt spred sig och gjorde Indien till ett av världen hårdast drabbade länder.

Utan munskydd

Premiärminister Nrendra Modi var en av politikerna som kampanjade inför väldiga folkhav utan munskydd vilket bidrog till pandemivågen. Indiens svaga sjukvårdssystem klarade inte av alla nya sjukdomsfall och anhöriga jagade desperat efter syrgas runt om i landet.

Experter varnar

Skräckscenerna spreds i media världen över och oron är nu stor för att samma sak riskerar att upprepas. Bland ljuspunkterna är att den nya vågen, precis som i Europa, tycks leda till färre dödsfall och fler asymtomatiska smittfall men experter varnar för att ta för lätt på uppgifterna.

Mumbai hård drabbat

Antalet sjukvårdade ökar snabbt och sjukvårdspersonal har ombetts att förkorta sina vinterledigheter i flera delstater.

Indiens finanscenter Mumbai är en av de hårt drabbade storstäderna.

Foto: S. Hudkar


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen