Evakuering pågår på Island – utlyser nödläge

2023 11 11

Det råder nu mycket stor oro på Island.

Som bekant sker vulkanutbrott på Island med jämna mellanrum.

Under den senaste tiden har man oroat sig för att ett nytt stort utbrott kan vara på väg att ske.

Bara under det senaste dygnet har över 800 mindre jordskalv skett, seismisk aktivitet som pekar på att ett utbrott kan vara nära.

Det rapporterar TV4.

Människor evakueras

Man har nu påbörjat evakueringar på håll, lokalbefolkningen har varnats och invånare i Grindavik sydväst om den isländska huvudstaden fått lämna sina hem.

Magman har bildat en tunnel upp mot ytan och man förbereder sig på ett utbrott.

– Jordskalven kan bli större än de vi sett hittills och den här kedjan av händelser kan leda till ett vulkanutbrott, meddelas i ett uttalande från isländska myndigheter.

Utlyser nödläge

Island har utlyst nödläge med anledning av situationen, och jordskalven har ökat kraftigt i de sydvästra delarna av landet.

Det råder osäkerheter när och i vilken omfattning ett utbrott kan komma att ske, men isländska myndigheter är redo för en sådan händelse.

Har tid att reagera

Under gårdagen stängde man den kända turistattraktionen Blå lagunen och gäster vid närliggande hotell gav sig av mitt i natten.

Den isländska myndigheten för civil säkerhet understryker dock att det inte finns någon anledning till panik.

– Behåll lugnet, för vi har gott om tid på oss att reagera. Det finns ingen omedelbar fara överhängande, evakueringen är i första hand förebyggande med säkerheten för alla invånare i Grindavík som huvudsyfte.

Mer magma

Island är en av de mest aktiva områdena i världen när det kommer till vulkaner, och i landet finns omkring 30 aktiva vulkaniska platser.

– Betydande förändringar har skett i den seismiska aktiviteten. Mängden magma som är inblandad är betydligt större än vad som observerades i de största magmaintrusionerna i samband med utbrotten vid Fagradalsfjall, fortsätter isländska myndigheter.

Foto: S. Schmitt

Text: Redaktionen


Allt fler bilister drabbas av samma problem – bilarna förstörs

2023 12 04

Mekaniker uppmärksammar nu ett växande problem för bilister.

Under den senaste tiden har det varit mycket kallt i Sverige och många håller sig inomhus i den mån det är möjligt.

Samtidigt är det många som uppskattar att de har en bil att ta sig till jobbet med, men nu drabbas allt fler bilister av samma problem.

Problemet gör gällande obehagliga upptäckter under motorhuven, där råttor och möss flyttar in i allt högre grad.

Det rapporterar SVT.

“Klart de drivs”

Mössen och råttorna bosätter sig i motorutrymmet på bilarna och ställer till med problem.

Det är någonting som har blivit allt vanligare, förklarar bilmekanikern Fredrik, som SVT har pratat med.

– Min uppfattning är att de här problemen eskalerat. Klart de trivs här. Här har de ju en varm lägenhet de kan möblera, säger han.

Orsakar problem

Gnagarna orsakar problem för bilister, då de härjar runt i fordonet.

Det är någonting som Fredrik själv vittnar om när bilar har kommit in till hans verkstad.

– Det hade blivit kortslutning. När vi lyfte på huven förstod vi varför.

Kostsamma skador

Försäkringsbolaget Folksam understryker vikten av att hålla koll så att inga omfattande skador orsakas på bilarna.

– Eftersom råttor behöver gnaga för att tänderna inte ska bli för långa äter de gärna på inredning i bilkupén och kablar i motorutrymmet om de tagit sig. Det kan orsaka stora skador och kostsamma reparationer, framhåller Folksam.

Ger tips

Det finns några saker man kan göra för att hålla gnagare borta från bilen, bland annat skaffa en elektrisk råttskrämma som sänder ut ett högfrekvent ljud för att hålla råttorna borta.

– Du bör också se till att du har rent och städat i och runt bilen för att inte locka till sig gnagare. Ett annat tips är att flytta bilen varje dag för att störa råttorna, förklarar Folksam.

– En bil som står still under längre tid blir ett lätt villebråd i ett område där det finns råttor och möss.

Foto: M. Teirlinck

Text: Redaktionen


Flera telefonsamtal kan förbjudas – ”Hårresande granskning”

2023 12 04

Telefonförsäljning av krediter är i dag ett vanligt fenomen i Sverige.

Ihärdiga försäljare från diverse kreditbolag fortsätter att kontakta potentiella kunder via telefon.

Men nu kan samtalen få ett abrupt slut.  

Konsumentverket anser att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter bör införas med omedelbar verkan.

I ett remissvar till utredningen "Ett förstärkt konsumentskydd mot riskfylld kreditgivning och överskuldsättning" konstaterar myndigheten att telefonförsäljning av krediter skapar betydande problem på kreditmarknaden och därför bör förbjudas.

– Det har vi fog för, vill jag påstå. Resultatet av vår granskning var minst sagt hårresande, framhåller Konsumentombudsmannen, KO, Cecilia Tisell.

Stress och uteblivna förklaringar

Cecilia Tisell pekar ut flera faktorer som talar för att ett förbud bör införas.

– Till exempel använder sig kreditförmedlare av flera marknadsföringsåtgärder som är svartlistade enligt marknadsföringslagen, de efterlever inte skriftlighetskravet och stressar konsumenter att så snabbt som möjligt signera kreditavtal.

Tisell tillägger att det även är vanligt förekommande att konsumenter inte får tillräckligt med information i säljsamtalen. Viktiga förklaringar, som krävs för att kunna fatta ett genomtänkt beslut, utelämnas i kommunikationen mellan säljare och kund.

– Av material som Konsumentverket har granskat framgår tydligt att konsumenter har svårt att förstå innebörden av krediterna som marknadsförs, konstaterar KO.

Accepterar inte ett nej

Konsumentverkets granskning visar dessutom att flera kreditförmedlare inte accepterar ett nej från konsumenter.

Flera anmälningar visar samma sak:

- Företagen fortsätter att kontakta konsumenter, trots att de sagt nej och bett om att inte bli kontaktade igen.

- Kreditförmedlare tar fram en kreditupplysning på konsumenten, trots att denne klart och tydligt sagt nej.

Hänvisar till tidigare förbud

År 2018 infördes ett förbud mot telefonförsäljning av premiepensionsprodukter.

Konsumentombudsmannen Cecilia Tissel anser att förbudet har resulterat i att marknadsföring av premiepensionsprodukter i stort sett har blivit kvitt sina problem.

– Detta talar starkt för att ett förbud mot telefonförsäljning av krediter kan vara ett effektivt sätt att minska problemen även på konsumentkreditmarknaden.

Foto: T. Grote

Text: Redaktionen