EU bekräftar – utreder Sverige

2023 07 04

EU-kommissionen har inlett en granskning av den svenska och danska staten.

Granskningens syfte är att undersöka det miljardstöd som både Sverige och Danmark betalade ut till flygbolaget SAS under coronapandemin.

EU-kommissionen ska utreda om stödet är förenligt med unionens statsstödsregler.

EU-kommissionen har inlett en fördjupad utredning för att bedöma om en dansk och svensk rekapitaliseringsåtgärd på cirka 1 miljard euro (11 miljarder SEK) till förmån för SAS AB är i linje med EU:s regler om statligt stöd, framhåller kommissionen i ett pressmeddelande.

Godkändes 2020

I augusti 2020, mitt under den pågående coronapandemin, anmälde Sverige och Danmark ett stödåtgärdspaket för rekapitalisering av SAS till EU-kommissionen.

Stödpaketet omfattade drygt 11 miljarder kronor och godkändes av kommissionen den 17 augusti 2020.

Men den 10 maj 2023 ogiltigförklarade EU-domstolen beslutet.

Domstolen ansåg att stödpaketet som beviljats till ​​SAS inte uppfyllde villkoren i unionens statsstödsregler.

– Tribunalen tryckte särskilt på att kommissionen underlåtit ett krav på ett införande av en upptrappningsmekanism (eller en alternativ mekanism med samma effekt som en upptrappningsmekanism) för att säkerställa att Danmark och Sverige skulle få tillräcklig med ersättning för sina investeringar och att SAS skulle ha incitament att så snart som möjligt köpa tillbaka de aktier som Danmark och Sverige förvärvat, framhåller EU-kommissionen.

Ny undersökning

Efter EU-domstolens beslut ska kommissionen inleda en djupgående undersökning av stödpaketet för att återigen bedöma om Sverige och Danmark har förhållit sig till EU-direktiven. 

– Kommissionen siktar på att anta ett slutgiltigt beslut i detta ärende under de kommande månaderna, står det i pressmeddelandet.

Ryanair ilsknade till

Det irländska flygbolaget Ryanair har framfört kraftig kritik mot det svensk-danska stödpaketet till SAS.

Ryanair har hävdat att miljardstödet ledde till en urspårad konkurrenssituation på flygmarknaden.

Foto: A. Lallemand

Text: Redaktionen