I NATT: EU-chef varnar Sverige

2023 09 05

Sverige är på väg att förlora viktigt inflytande i EU.

Inom kort kan Sverige i egenskap av EU-land få allt mindre att säga till om i unionen.

Den varningen kommer nu från ett tungt namn: Annika Wäppling Korzinek som är EU-kommissionens chef i Sverige.

Hon pekar på en allvarlig trend som är på väg att kulminera, rapporterar Sveriges Radio.

Och det är mycket bråttom att bryta den om Sverige fortsatt ska göra sig hörda i EU.

Kraftig minskning

Det handlar om en radikal minskning av antalet svenskar som arbetar i EU:s olika institutioner.

Tusentals svenskar har redan jobb inom EU, varav hälften i kommissionen, men många har arbetat ända sedan Sverige gick med 1995 och är nu nära pensionen.

Och det finns ingenting som tyder på att dessa poster ska fyllas på av nya rekryter.

Svenska värderingar i kläm

Enligt Annika Wäppling riskerar därmed svenska värderingar hamna i periferin i EU.

– Någonstans ska ju institutionernas sammansättning också representera medlemsstaterna. Vi tar ju med oss vår kulturella bakgrund, våra värderingar och våra politiska nätverk och då är det viktigt att det blir något som representerar alla 27 medlemsländer, säger Annika Wäppling Korzinek till SR.

Sista utväg

Även länder som Danmark och Nederländerna är underrepresenterade i kommissionen, medan länder som Rumänien och Grekland har oproportionerligt många som jobbar inom EU i förhållande till ländernas storlek.

EU-kommissionen kommer därför idag, tisdag, att lämna över en handlingsplan till regeringen som kan aktualisera en sista utväg: nationella uttagningar.

Men då kan andra länder protestera och dra EU-kommissionen inför rätta, berättar Annika Wäppling Korzinek.

"Viktigt med svenskar"

Enligt den svenska regeringen har man insett allvaret.

– Det är viktigt att det finns svenskar inom EU:s institutioner, organ och myndigheter, framhåller regeringskansliet på sin hemsida.

Man har därför inlett en satsning på att främja närvaron av svenska medborgare inom dessa. Bland annat ska Universitets- och högskolerådet bistå med information om anställning samt träning och stöd inför uttagningsprov som ligger till grund för rekryteringen.

För tunna cv

Villemo Karnström, som jobbar som risk officer i EU-kommissionen, känner igen bilden av att det är få svenskar som söker jobb i Bryssel.

Hon tror att svenskar avskräcks av deras cv är för tunt för uppdraget.

– Tyvärr ansöker inte svenskar tillräckligt mycket, rädda för att de inte ska vara tillräckligt meriterade för att få det, säger Villemo Karnström i en intervju hos Göteborgs universitet.

Foto: Ninni Andersson Regeringskansliet

Text: Redaktionen