Enormt larm – tusentals butiker berörs

2023 03 14

Tusentals butiker i Sverige riskerar att slås ut inom kort.

Det visar en ny rapport från Svensk Handel.

Rapporten indikerar att existensen för så mycket som två tredjedelar av kläd- och skohandeln kan stå på spel.

Den bidragande faktorn är höjda hyror.

Bara i januari höjdes hyrorna för kommersiella lokaler med nära 11 procent. 

– Det är alarmerande siffror som framkommer. Hyrornas andel av omsättningen fortsätter att öka. Enbart inom kläd- och skohandeln ligger 3 100 butiker i riskzonen för att gå i konkurs eller försättas i rekonstruktion, säger Sofia Larsen, vd på Svensk Handel och fortsätter: 

– Ett avgörande skäl till att många ändå klarar sig är dagens system med hyresrabatter. Det är en företeelse som ökar enligt de siffror vi presenterar i dag.

Så gjordes analysen

Svensk Handels analys byggs på  insamlad hyresdata för 2021 samt tidigare hyresundersökning för kläd- och skohandeln.

Majoriteten av hyresgästerna har sedan 2021 fått uppleva ytterligare två hyreshöjningar.

Den första med 2,8 procent i januari 2022.

I januari 2023 kom den stora smällen. Då höjdes hyran i genomsnitt med 10,9 procent.

Dyster utveckling

Sammanställningen av hyresdatabasen är en dyster läsning för butikerna.

Relationen mellan hyra och omsättning fortsätter att försämras. Hyran äter upp en allt större del av marginalen.

– Detta är förstås särskilt allvarligt i en tid när handeln redan pressas av en kraftigt minskad efterfrågan, en svag valuta och andra stora kostnadsökningar, säger Elisabet Elmsäter Vegsö,  näringspolitisk expert med fokus på hyresfrågor. 

– Vi ser även en överhängande risk för att årets KPI-indexering kommer att leda till stora hyresökningar då inflationen är fortsatt hög. Om regeringens och Riksbankens prognoser för KPI slår in kommer hyresökningen på tre år, 2022–2024, kunna uppgå till omkring 20 procentenheter, fortsätter hon.

Fakta Svensk handels rapport

- 2021 års genomsnittliga hyreskostnad uppgick till 11 procent av omsättningen.

- Värst är det i beklädnadshandeln där butikerna betalar 19 procent av sin omsättning i hyra. Motsvarande siffra i hem- och fritidshandeln är 10 procent. 

- Stockholms, Göteborgs och Malmös stadskärnor och köpcentrum är åtråvärda lägen på grund av höga besöksflöden, men ur OCR-perspektivet (relationen mellan hyra och omsättning) är de värst drabbade med en genomsnittlig OCR-nivå på 17 procent i köpcentrumen och 16 procent i andra lägen i stadskärnan. 

Källa: Svensk Handel

Foto: Nick de Partee

Text: Redaktionen