Enormt knarklarm i Sverige

2023 05 26

Sedan september förra året har Tullverket beslagtagit drygt 1,3 ton kokain i Helsingborgs hamn.

Sedan årsskiftet handlar det om nästan 870 kilo kokain.

Det är mer kokain än Tullverket beslagtog i hela landet under hela förra året.

Kokainbeslagen ”saknar motstycke” i svensk kriminalhistoria.

Det framhåller Magnus Pettersson, senior åklagare på Riksenheten mot internationell och organiserad brottslighet, i ett uttalande.

– Hamnen med en omfattande trafik från Sydamerika har blivit navet för smuggling av kokain och inte bara till Sverige. Vår bild är att Sverige har blivit ett transitland för narkotika som ska skickas till andra länder i Europa.

Erik Friberg, enhetschef vid Tullverkets kriminalavdelning syd, anser att fler åtgärder måste vidtas för att stoppa den enorma tillförseln.

– Det är alldeles för lätt för ligorna att ta sig in i hamnen för att försöka vittja containrar där kokainet göms. Om inte hamnen höjer säkerheten blir det mycket svårt att stoppa den här organiserade brottsligheten.

Smugglas in på natten

Majoriteten av kokainet smugglas till Sverige under natten.

Narkotikan kommer i containrar med fraktfartyg från Sydamerika. I flera fall har fartygen kommit från Ecuador.

Ett vanligt tillvägagångssätt är att kokainet göms i lönnfack i containrarnas konstruktion, skriver Tullverket.

Utländska ligor

De senaste månaderna har myndigheten vid upprepade tillfällen upptäckt spår efter att smugglarna brutit sig in på hamnområdet på natten för att vittja containrar.

Kvarlämnad utrustning har hittats – bland annat väskor, skärbrännare och bultsaxar.

– Det handlar om utländska ligor som åker till Helsingborg med det enda uppdraget att ta sig in i hamnen och hämta ut kokain från containrar. Inflödet av containrar i Helsingborgs hamn är mycket stort och kontroller av containrar är mer resurskrävande än andra kontroller, säger Henrik Sjökvist, enhetschef på kontrollavdelningen syd.

Ett gripande

Trots att Tullverket kraftsamlat resurser i hamnen så har myndigheten inte lyckats få fast kokainsmugglarna.

Endast ett gripande har skett under de senaste månaderna.

Två albanska medborgare greps när de hämtade ut 47 kilo kokain i december 2022.

– Jakten på ligorna försvåras av bristande säkerhet i Helsingborgs hamn, framhåller Tullverket.

Enligt myndigheten är skalskyddet kring hamnen svagt, och belysningen samt kameraövervakningen upplevs som otillräcklig.

– Ökad säkerhet är avgörande men vi behöver också få bättre kontrollfaciliteter i hamnen för att kunna göra fler och bättre kontroller. Det ökar våra möjligheter att beslagta mer och den ökade risken att bli upptäckt kan göra det mindre intressant att smuggla till Helsingborgs hamn, förklarar Erik Friberg.

Foto: P. Coffman

Text: Redaktionen